MKS Września przygotowuje się do rozgrywek trzeciej ligi mężczyzn. Reaktywacja seniorskiej koszykówki

MKS Września przygotowuje się do rozgrywek III ligi koszykówki mężczyzn. Trenerem został Tomasz Szelągiewicz. Na 15 sierpnia zaplanowano pierwsze zgrupowanie zespołu.

koszykówka 14:19 31-07-2018 6

W maju nastąpił zmiany w zarządzie MKS Września. Prezesem klubu został Dariusz Andrzejewski, członkami zarządu Sławomir Helak i Michał Kurzawski. Nowy zarząd postawił sobie za cel przywrócenie seniorskiej koszykówki we Wrześni. Jest już pewne, że zostanie zgłoszony zespół do III ligi.

Ankieta

Czy będziesz dopingował wrzesińską drużynę koszykówki w trzeciej lidze?

Odbył się nabór do zespołu. Trzon będą stanowili zawodnicy rocznika 1994 i 1998, którzy tworzyli onegdaj młodzieżowe zespoły MKS-u Września, który wzmocniony zostanie zawodnikami z ligi rekreacyjnej.

Trenerem zespołu jest Tomasz Szelągiewicz. Na 15 sierpnia zaplanowane zostało pierwsze zgrupowanie zespołu. Rozgrywki trzecioligowe ruszają w październiku.

Prośba o wsparcie działalności statutowej klubu

Szanowni Państwo!

Międzyszkolny Klub Sportowy Września zwraca się z uprzejmą prośbą o rzeczowe lub finansowe wsparcie działalności statutowej Klubu z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, dofinansowań do obozów a także na udział w rozgrywkach reaktywowanej sekcji koszykówki seniorów.

W zamian, proporcjonalnie do zaangażowania, oferujemy Państwu reklamę zewnętrzną na plakatach, ulotkach, koszulkach, softshell’ach, stronie internetowej Klubu oraz na fanpage a także w trakcie rozgrywek ligowych i turniejach.

Klub zarejestrowany został w 2001 roku – pod numerem 11, uzyskując wpis do księgi ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego. Działalność opiera się przede wszystkim na zajęciach dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni.

W maju 2018 roku nastąpiła zmiana zarządu Klubu, który od początku swojej działalności postawił przed sobą ambitne plany i cele dotyczące działań w kierunku propagowania sportu a w szczególności koszykówki, dyscypliny sportu, w której kluby wrzesińskie osiągały znaczące sukcesy na różnych szczeblach rozgrywek (od młodzików po drużynę seniorską).

Na początek celem Klubu jest reaktywacja koszykówki na poziomie seniorskim i udział w rozgrywkach III ligi, rozwinięcie systemu szkolenia dzieci i młodzieży, propagowanie i rozwój sportu wśród społeczności oraz współpraca ze wszystkimi wspierającymi działalność Klubu.

Planowana działalność sportowa będzie wymagała jednak ponoszenia znaczących kosztów, z których ogromem, bez pomocy sponsorów nie będziemy mogli sobie poradzić. Dlatego liczymy na zrozumienie oraz pomoc. Pragniemy osiągać jak najlepsze wyniki sportowe i godnie reprezentować Klub w zawodach sportowych w kraju oraz za granicą.

Prosimy o wsparcie pieniężne lub rzeczowe. Środki pieniężne można przesyłać na rachunek bankowy Klubu prowadzony przez Powiatowy Bank Spółdzielczy, numer konta:

03 9681 0002 0020 7816 0177 2203

Jednocześnie, chcielibyśmy zapewnić, że każdy sponsor oraz darczyńca ma możliwość uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Międzyszkolnego Klubu Sportowego we Wrześni, jak również prawo do uzyskania pełnej informacji na temat sposobu wykorzystania przez klub ofiarowanej pomocy. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, gdyż sponsoring pojmujemy jako obustronne zaufanie. Wszelka, uzyskana dzięki Państwu przychylności pomoc, pozwoli na zrealizowanie ambitnych celów sportowych i organizacyjnych.

Dane kontaktowe:

dariusz.s.andrzejewski@gmail.com

tel. 600 605 472

Z wyrazami szacunku

Dariusz Andrzejewski

Thumb ww biernat

Filip Biernat

14:19 31-07-2018 6