Mirosław Balicki będzie „sołtysem" siódmą kadencję

W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się 17 kwietnia w sali widowiskowo- kinowej w Pyzdrach uczestniczyły 64 osoby.

społeczeństwo 18:07 20-04-20191 0

Wybory poprzedziło odczytanie sprawozdania finansowego przewodniczącego Mirosława Balickiego za minione 4 lata. W głosowaniu mieszkańców Balicki nie miał kontrkandydata - poparły go 63 osoby, 1 była przeciwko.

Na tym stanowisku jest już od 1994 roku. W skład Zarządu Miasta- Osiedla weszli: Beata Kryszak, Jan Hyziewicz, Jerzy Paterka, Dżesika Kryszak, Piotr Sikora, Krzysztof Nowicki.

W minionej kadencji środki finansowe zostały przeznaczone na m. in. na zakup stylowych lamp oraz koszy na Placu Sikorskiego i ulicy Kilińskiego, siłownię na świeżym powietrzu przy placu zabaw Kubuś oraz na odnowę mogiły powstańczej na pyzdrskim cmentarzu. Wsparcie finansowe otrzymały instytucje i organizacje: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, OSP Pyzdry oraz MKS Warta Pyzdry. Co roku zostały dofinansowane ważne wydarzenia w mieście: festyn i dożynki parafialne oraz nagrody dla najlepszych pyzdrzan w Biegu Kazimierzowskim. W tym roku największą inwestycją do realizacji będzie budowa kładki pomiędzy zbiornikami zalewowymi na Zbiorniku Szybskim.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

18:07 20-04-2019