Ministerstwo Sprawiedliwości dofinansowało strażaków ochotników z gminy Kołaczkowo

Urząd Gminy w Kołaczkowie otrzyma 37 422 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP na terenie gminy Kołaczkowo.

samorząd 11:42 01-10-2018 7

28 września w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wójt Teresa Waszak i skarbnik Danuta Olejniczak podpisały umowę na mocy której do budżetu gminy wpłynie dofinansowanie w kwocie 37 422 zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla jednostek OSP tj. defibrylatora, torby ratowniczej, detektora wielofazowego, detektorów napięcia, bosaków dialektycznych, parawanów do osłony miejsc wypadków i zasłaniania ofiar wypadków piły ratowniczej do szyb klejonych, osłon zabezpieczających poszkodowanych,sprzętu do zabezpieczenia terenu akcji, latarki akumulatorowej.

Dodajmy, że gmina otrzymała na ten cel 99% dofinansowanie. Samorząd ze środków własnych na ten cel wydał 378 zł.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

11:42 01-10-2018 7