Mieszkańcy Rudy Komorskiej już niedługo będą mogli ogrzać swoje domy gazem

Na zebraniu wiejskim, które odbyło się 19 września przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa spotkali się z mieszkańcami Rudy Komorskiej. 

aktualności 16:34 20-09-20190 15

W tym roku rozpocznie się budowa gazociągu średniego ciśnienia o długości około 4 km od Ośrodka Grupowego Lisewo do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej. Będzie to pierwszy etap inwestycji na terenie gminy Pyzdry. Już dziś poszukiwani są na tym terenie potencjalni odbiorcy gazu.

Ankieta

Czy jesteś zainteresowany podłączeniem się do sieci gazowej?

Do każdego chętnego będzie doprowadzona instalacja z zaworem, licznikiem oraz skrzynka - umiejscowiona w granicy działki. Zryczałtowana opłata ma za to wynosić około 2300 zł. Dodatkowym kosztem dla odbiorcy będzie projekt, montaż instalacji wewnętrznej oraz zakup pieca. 

Ankieta

Czym ogrzewasz dom lub mieszkanie?

W celu przyłączenia należy złożyć wniosek do PSG Sp. z o.o OZG w Poznaniu, Gazownia w Środzie Wielopolskiej o wydanie warunków przyłączenia dla grupy BI. Wydanie wniosku jest bezpłatne i niezobowiązujące. Następnie w ciągu 6-miesięcy PSG musi zrealizować przyłącza dla klientów, którzy podpiszą umowę o przyłączenie. W tym czasie odbiorca będzie zobowiązany do wykonania instalacji gazowej oraz zakupu czy dostosowania urządzeń gazowych oraz zapewnienia prawidłowej wentylacji i instalacji odprowadzania spalin do przepisów prawa budowlanego. Wszystkie niezbędnie informacje o procedurze przyłączenia znajdują się na stronie www.psgaz.pl w zakładce „Dla klienta”.

Więcej informacji o gazyfikacji gminy Pyzdry w piątkowym wydaniu „Wiadomości Wrzesińskich”. 

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

16:34 20-09-2019