Mieszkańcy Kołaczkowa zdecydowali na co zostanie wydany fundusz sołecki

22 września odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy Kołaczkowa podzielili fundusz sołecki na 2021 r. W puli znalazło się ponad 46 tys. zł. 

aktualności 16:15 23-09-20204 0

Ostatecznie pieniądze zostały podzielone w następujący sposób. 13 tys. zł przeznaczono na zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Dotyczy to m.in. imprez integracyjnych i projektów dla różnych grup wiekowych mieszkańców Kołaczkowa.

 Kolejne 10 tys. zł będzie wkładem sołectwa do projektu technicznego przebudowy ul. Szerokiej. W sumie 11 tys. zł przeznaczono dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kołaczkowie, z tego 8 tys. zł na tworzenie miejsca rekreacji – altanki z pozbrukiem – natomiast 3 tys. zł na zakup szafek. W budżecie sołeckim zarezerwowano 6 tys. zł na utrzymanie porządku w Kołaczkowie. W rezerwie budżetowej zostało dokładnie 6458 zł. 

Więcej na ten temat w piątkowym wydaniu "Wiadomości Wrzesińskich". 

Ankieta

Czy Twoim zdaniem fundusz sołecki Kołaczkowa został podzielony dobrze?

Thumb ww biernat

Filip Biernat

16:15 23-09-2020