Mieszkańcy i starostwo chcą zablokować budowę wież telefonicznych w Bierzglinku

Starostwo Powiatowe we Wrześni nie chce dopuścić do budowy wież telefonii komórkowej w Bierzglinku. Teraz składa skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

samorząd 08:20 11-04-20201 36

Przypomnijmy, że przeciwko budowie dwóch wież T-Mobile w Bierzglinku protestowali także okoliczni mieszkańcy. W tym przypadku ich interes pokrywa się z interesem powiatu, który sprzedaje tutaj ziemię pod budownictwo jednorodzinne.

Inwestor uzyskał już pozwolenie na budowę (żeby było śmieszniej, w starostwie). Ale powiat we wrześniu 2019 r. odwołał się od decyzji do wojewody. Ten jednak utrzymał w mocy decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Bierzglinku. 12 lutego br. zarząd powiatu postanowił walczyć dalej. Włodarzy przekonała argumentacja Jolanty Pielak, naczelnik Wydziału Nieruchomości Starostwa Powiatowego we Wrześni:

– Organ pierwszej instancji, rozpatrując wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia na budowę – pominął właścicieli niektórych nieruchomości jako strony postępowania. Dlatego z tych względów organ odwoławczy powinien uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdyż decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy miał istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. W tej sytuacji powiat może złożyć skargę do WSA w Poznaniu – powiedziała naczelniczka.

Filip Biernat

OGŁOSZENIA DROBNE do GAZETY (ukażą się w piątek) lub na PORTAL (ukażą się natychmiast) nadasz tutaj.

Cyfrowe wydanie numeru „Wiadomości Wrzesińskich” z 10 kwietnia kupisz tutaj.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

08:20 11-04-2020