Międzynarodowa debata nad nowoczesną szkołą. XI konferencja Lepsza Edukacja

Już po raz jedenasty na konferencji Lepsza Edukacja spotkali się nauczyciele chcący pogłębiać swoją wiedzę oraz przedstawiciele różnych dziedzin nauki, których łączy to, że nie boją się innowacji.

oświata 23:59 14-02-20203 1

Organizatorami wydarzenia są Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni, Urząd Miasta i Gminy Września, Starostwo Powiatowe we Wrześni, a od zeszłego roku także Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, w którym odbywa się konferencja.

Dariusz Andrzejewski, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni

14 lutego uczestnicy zgromadzili się na sali konferencyjnej Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, aby wysłuchać prelekcji oraz debaty, a także zapoznać się z ofertą wystawców. Jutro w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni nauczyciele podzieleni na grupy warsztatowe będą doskonalić swoje umiejętności praktyczne, wykorzystując świeżo zdobytą wiedzę.

Wydarzenie prowadził Maciej Kautz, prezenter i konferansjer związany m.in. z Polskim Radiem. W czasie otwarcia konferencji głos zabrali Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej Rafał Lew-Starowicz (który przyjechał do Grzymysławic wraz z synem Mikołajem), Wicekurator Oświaty w Poznaniu Zbigniew Talaga oraz kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii Tomasz Mackiewicz. Co ciekawe, z wystąpienia zrezygnował Dariusz Andrzejewski, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6, który uznał, że ważniejsze od jego komentarza są wystąpienia gości. 

Maciej Kautz specjalizuje się w prowadzeniu konferencji. Do Grzymysławic przyjechał po raz drugi

Przebieg konferencji pokazał, że pomysł ten nie był pozbawiony podstaw. Otóż wykłady miały zakończyć się o godz. 17.15, tymczasem ostatni punkt programu zakończył się... ponad dwie godziny później. Może to być wskazówka dla organizatorów, że czas wydłużyć konferencję na trzy dni? Wówczas można by pokusić się o mniej napięty program, w którym ewentualne poślizgi czasowe dałoby się wyeliminować poprzez skrócenie przerw. Te zaplanowane dziś na kawę i obiad były i tak już naprawdę krótkie, więc nie pozostawiały pola do dalszych manewrów, wskutek czego wszystkie minuty, w których prelegenci rozgadali się ponad zaplanowany program, sumowały się bezlitośnie.

Jako pierwszy wystąpił prof. zw. dr hab. Henryk Mruk. Wygłosił on prelekcję „Metody nauczania na usługach wspólnego dobra”, w której podkreślał m.in., jak ważne jest zachęcanie uczniów i studentów do pracy w grupie i samodzielnego rozwiązywania zadań. Zaznaczył, że akceptacja i wiara w siebie są podstawami budowania relacji, a teoria i praktyka powinny występować w koniunkcji, a nie jako alternatywa.

Prof. Henryk Mruk oraz Maciej Kautz

Ewa Radanowicz przyjechała do Grzymysławic, by podzielić się swoimi doświadczeniami dyrektorki Szkoły Podstawowej w Radowie Małym. Wykład „Zmiana metod czy zmiana szkoły – jak to zrobić w praktyce” skupiał się na przekształceniu placówki z niedofinansowanej, osiągającej nagorsze wyniki w egzaminach państwowych, w miejsce, do którego uczniowie przychodzą zadowoleni, a osiągane przez nich wyniki cały czas ulegają poprawie. Co ważne, całkowite zreformowanie podejścia do nauczania mieści się w podstawie programowej oraz rozpoczęło się przy zerowym budżecie. 

Ewa Radanowicz służy pomocą dyrektorom, którzy chcieliby wprowadzić w swoich placówkach wypracowane przez nią rozwiązania

Dr Małgorzata Snarska-Nieznańska z Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych nawiązała do swojego zeszłorocznego referatu, w której przybliżyła zgromadzonym postać Grety Thunberg. W wykładzie „Niewygodny świat – okazało się, że Greta ma rację” niewiele mówiła o młodej aktywistce, więcej natomiast o przyszłości, z jaką będziemy musieli się zmierzyć.

Dr Małgorzata Snarska-Nieznańska zachęca do zapoznania się z książką „21 lekcji na XXI wiek” Yuvala Noaha Harariego

Tradycyjnie już na konferencji pojawili się goście z innych krajów, by podzielić się swoimi doświadczeniami. Tym razem z Norwegii i z Turcji.

Cała konferencja była prowadzona w językach polskim i angielskim. Dzięki tłumaczeniu symultanicznemu zagraniczni goście mogli zapoznać się z wystąpieniami polskich prelegentów oraz wygłosić wykłady po angielsku, które były zrozumiałe dla wszystkich słuchaczy. Pierwszy od lewej: Inge Christie z Norwegii, trzecia od lewej: dr Zuhal Yimaz Dogan z Turcji. Dzięki tłumaczeniu w słuchawkach na żywo śledzą wykłady po polsku

Dr Zuhal Yimaz Dogan przyjechała z Turcji. Opowiadała o nauce w zgodzie z naturą oraz zachęcaniu uczniów do pracy nad projektami badawczymi. Wśród inicjatyw realizowanych przez szkołę, z którą jest związana, wyliczyła międzynarodową konferencję uczniowską. Jej druga edycja odbędzie się 18-25 kwietnia 2020 roku. Uczniowie z Polski też są zaproszeni, a zapisy trwają. 

Inge Christie opowiadał o swojej pracy w Norwegii. Stawia w niej na eksperymenty i zachęcanie do nich. Nie był też gołosłowny i zamiast opowiadać o wynikach, przeprowadzał proste (i dostępne dla każdego) doświadczenia na scenie.

Waldemar Miksa, krajowy koordynator Programu Powszechnej Dwujęzyczności, pojawił się w Grzymysławicach wyłącznie na ekranie rzutnika, gdyż w rzeczywistości znajdował się wtedy wtedy kilka tysięcy kilometrów dalej. Wygłosił wstęp do prelekcji „Powszechne wychowanie w dwujęzyczności jako nowy standard w edukacji”. Już „na żywo” kontynuował ją Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Podstawą prowadzonego przez nich programu edukacyjnego jest obserwacja, że dla niemowlęcia każdy język jest tak samo „własny”, jak i „obcy”, a więc najefektywniej jest uczyć dziecko dwóch języków jednocześnie. Wtedy oba staną się jego językami ojczystymi. W przypadku par mieszanych proces ten następuje naturalnie, gdy każdy z rodziców mówi swoim językiem, ale możliwe jest też, by dziecko w domu słyszało rodziców rozmawiających po polsku, a w przedszkolu poznawało język angielski. 

Waldemar Miksa był obecny duchem, lecz nie ciałem
Lesław Tomczak wyjaśniał, jak wprowadzić drugi język, aby stał się on dla dziecka językiem ojczystym

Lech Wikaryjczyk z Learnetic pokazał, że potrafi skuteczne przykuć uwagę odbiorcy, opowiadając jednocześnie o tym, czym przyciągają nas współczesne media. W skrócie: maślankę oraz trumny reklamuje się dziś seksem, każdy młody internauta wie, jak wygląda myszojeleń, choć nie każdy czyta papierową prasę. Prelekcja „Efekt Krugera vs prawo Godwina, czyli jak rozmawiać o współczesności?” pokazała też, jak wiele rzeczy zmienia się na naszych oczach. Pół żartem, pół serio.

Co doskwiera nam w obecnych czasach bardziej: głód, pragnienie czy niepokój z powodu rozładowanej baterii w telefonie komórkowym i brak dostępu do internetu?

„Czy jesteśmy świadomi skutków nadchodzącej rewolucji technologicznej?” – pytał Petros Psyllos, który opowiedział w Grzymysławicach o sztucznej inteligencji, zarówno jej historii, teraźniejszości, jak i przyszłości. Zaprosił też słuchaczy do udziału w quizie, w którym mieli rozpoznać, które z wypowiedzi zredagowała sztuczna inteligencja, a które – żywy człowiek. Około 60 proc. sali odpowiedziało poprawnie, czyli potrafimy rozpoznać bota... jeszcze.

Joanna Wachowiak z Ei System postawiła tezę „Laboratorium Druku 3D – takie to proste, a tyle korzyści”. Opowiadała, jak można wykorzystać w codziennym nauczaniu drukarkę 3D i długopisy 3D oraz przedstawiała konkretne pakiety produktów przygotowane dla szkół.

Dr Paweł A. Nowak z Uniwersytetu Łódzkiego w czasie wykładu „Zjawisko patostreamingu wśród młodzieży” przedstawił raport badań przeprowadzonych przez swojego licencjata, Szymona Markowiaka. Ponad 750 odpowiedzi uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Łodzi (oraz licząca 30 osób grupa odniesienia z województwa wielkopolskiego) pozwoliły zbadać zjawisko patostreamingu. Jak się okazało, dostęp do niepokojących treści mają już nawet sześciolatkowie, choć ich rodzice nie są świadomi zagrożenia.

„Od małego projektu do wielkich odkryć estradowych” to tytuł wystąpienia Ewy Drobek z XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie. Wspomniany projekt to „Żmichowska Śpiewa”, czyli seria płyt nagranych przez uczniów. Ewie Drobek na scenie towarzyszyli... jej uczniowie, którzy krótkim koncertem udowodnili, że naprawdę mają talent, a dzięki opiece nauczycielki mogli rozwinąć skrzydła. 

Ewa Drobek jest anglistką i germanistką, ale oprócz tego zachęca młodzież do udziału w rozmaitych projektach. Wśród nich znajduje się „Żmichowska Śpiewa”
Maja Frankowska
Marlena Bujniak
Janek Pentz

Finałem wydarzenia była debata „Jak do edukacji formalnej wprowadzić metody pracy angażujące uczniów tożsame lub pokrewne ze STEAM i Design Thinking. Co może szkole pomagać i co jej utrudnia działania zmierzające w tym kierunku”. Poprowadził ją oczywiście Maciej Kautz, a wystąpili prof. Henryk Mruk, Inge Christie, dr Zuhal Yimaz Dogan, dr Małgorzata Snarska-Nieznańska, Lech Wikaryjczyk i Piotr Psyllos.

Finałowa debata. Od lewej: prof. Henryk Mruk, dr Zuhal Yimaz Dogan, Inge Christie, dr Małgorzata Snarska-Nieznańska, Lech Wikaryjczyk, Petros Psyllos i Maciej Kautz
Prof. Henryk Mruk, dr Zuhal Yimaz Dogan oraz Inge Christie
Dr Małgorzata Snarska-Nieznańska, Lech Wikaryjczyk, Petros Psyllos i Maciej Kautz

Konferencja Lepsza Edukacja z przedsięwzięcia lokalnego stała się wydarzeniem ogólnopolskim. Nic dziwnego, że frekwencja dopisała.

Karola Glasner już dziś wygrała akredytację na konferencję Lepsza Edukacja 2021. Na co dzień pracuje w Bibliotece Pedagogicznej w Kole, będącej filią Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Prawidłowo odpowiedziała na pytanie, które z miast, prócz Wrześni, było najliczniej reprezentowane na wydarzeniu. Poprawna odpowiedź to Konin.

Gdy po intensywnym dniu uczestnicy konferencji zaczęli wykazywać oznaki zmęczenia, Maciej Kautz rozruszał wszystkich. Dosłownie! Krótka gimnastyka i można było powrócić do ciężkiej pracy umysłowej.

Już po raz trzeci konferencję w postaci nietypowych notatek utrwalały na żywo Danuta Kitowska Karolina Skotarczak-Dobrzyńska

Ich prace jak w poprzednich latach zrobiły wrażenie na uczestnikach, którzy chętnie fotografowali się na tle notatek graficznych. Poniżej organizatorzy konferencji wraz z uczestnikami finałowej debaty.

Nieodłączną częścią konferencji są stoiska, na których firmy związane z nowoczesnymi technologiami prezentują swoje oferty przedstawicielom szkół. 

Więcej zdjęć prezentujemy w galerii poniżej, a szersza relacja już wkrótce na Wrzesnia.info.pl.

Nagranie pierwszej części konferencji Lepsza Edukacja jest dostępne tutaj.

Jutro (15 lutego) w godz. 9.00-12.00 odbędzie się debata w formacie open space technology na temat „Telefony a rozwój i edukacja młodych”. Na partnerskich zasadach będzie mógł w niej wziąć udział każdy z uczestników konferencji, partnerów wydarzenia oraz prelegentów, by zagrać głos na temat wpływu telefonów komórkowych na rozwój i edukację dzieci i młodzieży.

Później do godz. 16.50 uczestnicy pracować będą w grupach warsztatowych, a o 17.00 nastąpi uroczyste zakończenie konferencji Lepsza Edukacja 2020.

Thumb anna tess go%c5%82embiowska fot idzikowski 1

Anna Tess Gołębiowska

23:59 14-02-2020