Maturzystom z ZSTiO nogi powinęły się na matematyce, reszta jest OK

Matematyka okazała się zmorą dla niemal połowy maturzystów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Dobrze wypadły natomiast języki.

oświata 02:26 16-08-20202 1

Zarówno w Technikum nr 2, jak i w II Liceum Ogólnokształcącym matematyka poszła najgorzej, co wpłynęło na zdawalność obu szkół. Zdawalność w technikum wyniosła 54 proc., a w liceum – 72 proc. Odpowiednio 31 i 14 osób ma prawo do poprawki jeszcze w tym roku, natomiast 13 i 2 będą musiały przystąpić do egzaminu za rok. 

Ankieta

Czy jesteś zadowolona/y ze swoich wyników?

Ankieta

Czy uważasz, że na Twój wynik wpłynęły stres związany z pandemią i/lub nauczanie zdalne?

Ankieta

Która szkoła umożliwia znalezienie lepszej pracy?

Tak wyniki komentuje dyrektor Damian Hoffmann:

– Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego są w pełni satysfakcjonujące. Niestety, słabiej wypadła matematyka. Nie jest dla mnie pocieszeniem fakt, że jej niski poziom zdawalności to tendencja ogólnopolska, i że 21 proc. abiturientów w skali całego kraju jej nie zaliczyło. Jestem odpowiedzialny za jakość kształcenia w mojej szkole i nie będę udawał, że problem nie istnieje. Odnoszę wrażenie, że składa się na nią kilka czynników. Ten rok był znacznie trudniejszy od poprzednich ze względu na nieplanowaną przerwę epidemiczną i wprowadzenie zdalnego nauczania. Świadomy jestem, że uczniom, którzy nie są umysłami ścisłymi trudniej zrozumieć matematyczne zawiłości bez bezpośredniego kontaktu z nauczycielem czy bez pracy przy tablicy. Sądzę jednak, że na matematyczne niepowodzenia egzaminacyjne wpływają również błędy systemowe, powielane od wielu już lat, a wielokrotnie sygnalizowane przez nauczycieli. Zbyt szybko nawarstwiające się pokłady nowego materiału, niewystarczająca liczba godzin, brak czasu na utrwalanie wiedzy czy wreszcie brak możliwości wdrażania zindywidualizowanych procesów nauczania nie sprzyjają opanowaniu konkretnych umiejętności. Poza tym matematyka jest po prostu trudnym przedmiotem, wymagającym zarówno od nauczyciela, jak i ucznia dużego zaangażowania i poświęcenia w codziennej, systematycznej pracy. Bez pełnej współpracy obu ze stron trudno mówić o sukcesie. Nie chcę w tej chwili oceniać ani pracy nauczycieli, ani postaw uczniowskich. Z pewnością usiądziemy w ścisłym gronie zespołu przedmiotowego i przedyskutujemy możliwe do wdrożenia formy i metody działań, które pomogą nam uporać się z tym problemem.

Podsumowanie wyników matur w powiecie wrzesińskim znajdziecie tutaj.

Thumb anna tess go%c5%82embiowska fot idzikowski 1

Anna Tess Gołębiowska

02:26 16-08-2020