Matury wypadły dobrze. Większość zdających ma powody do radości

oświata 02:55 16-08-20205 9

Znamy wyniki matur! W powiecie wrzesińskim abiturientów było 558, a zdało – 431 z nich. W całym kraju do egzaminów maturalnych przystąpiło 259 272 osób, a w województwie wielkopolskim – 23 600 osób.

Ze względu na znaczne różnice programowe między technikami a liceami, zdawalność dla nich podaje się oddzielnie. Przypomnijmy, że obecni maturzyści w liceum spędzili 3 lata, natomiast technicy – 4 lata, realizując jednocześnie przedmioty zawodowe. Aby zdać egzamin zawodowy, uczeń musi uzyskać 75 proc. punktów. Egzamin dzieli się na część teoretyczną i praktyczną. Do egzaminów zawodowych przystępują też uczniowie szkół branżowych pierwszego stopnia (potocznie zwanych szkołami zawodowymi).

Do egzaminu maturalnego przystępują absolwenci liceów i techników. Tradycyjnie przeprowadzane są część ustna i pisemna, ale ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 matury ustne zostały odwołane. Egzaminy pisemne zamiast 4 maja rozpoczęły się 8 czerwca.

Każdy maturzysta musiał przystąpić do co najmniej czterech egzaminów, w tym trzech na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego (zdający w powiecie wrzesińskim wybierali języki angielski lub niemiecki) oraz z matematyki. Z każdego z tych egzaminów musiał uzyskać co najmniej 30 proc. Czwarty egzamin to przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Jego wynik nie miał wpływu na zdanie matury, natomiast obowiązkowe było samo przystąpienie do egzaminu. Do wyboru były: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej (język łemkowski), język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, niemiecki lub ukraiński), język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski), język polski, język regionalny (język kaszubski), matematyka i wiedza o społeczeństwie.

Ankieta

Która szkoła umożliwia znalezienie lepszej pracy?

W całej Polsce do egzaminów maturalnych przystąpiły 259 272 osoby (zdawalność – 74 proc.), z czego 23 600 w województwie wielkopolskim (zdawalność – 73,86 proc.). W powiecie wrzesińskim maturzystów było 558 i osiągnęli zdawalność na poziomie 77,2 proc. 

W przypadku liceów w kraju maturzystów było 130 571 (zdawalność – 81,1 proc.), z czego 11 260 w województwie wielkopolskim (zdawalność – 80,2 proc.). 

W technikach natomiast do matury przystąpiły w kraju 61 163 osoby (zdawalność – 62,3 proc.), z czego 6 170 w województwie wielkopolskim (zdawalność – 64,6 proc.).

W powiecie wrzesińskim licealiści osiągnęli zdawalność na poziomie 88,58 proc., a technicy – 75,16 proc., a więc wyniki zauważalnie lepsze niż średnia krajowa i wojewódzka. 

O sukcesie może społeczność Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, gdzie zdawalność wyniosła 96,8 proc. (Na zdjęciu głównym znajdują się właśnie uczniowie liceum).

– Mimo przeprowadzania egzaminów w czasie pandemii zdawalność jest wyższa niż w zeszłym roku. Dzięki dobrej organizacji pracy i przeprowadzaniu lekcji w postaci wideokonferencji, uczniowie utrzymywali ciągły kontakt z nauczycielami, byli odpowiednio motywowani i objęci właściwą opieką przez wychowawców i pedagoga – opowiada dyrektorka Violetta Zdunowska. – Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy uzyskali maksymalne wyniki z poszczególnych przedmiotów, w tym aż 23 osoby z języka angielskiego.

Zdawalność wynosiłaby 97,45 proc., gdyby nie problem jednego maturzysty – zdał on wszystkie przedmioty obowiązkowe, ale jego egzamin z przedmiotu dodatkowego został unieważniony. W efekcie abiturient będzie musiał powtórzyć egzamin za rok i dopiero wtedy uzyska świadectwo maturalne.

Więcej o wynikach Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza piszemy tutaj.

Ankieta

Czy uważasz, że na Twój wynik wpłynęły stres związany z pandemią i/lub nauczanie zdalne?

Z techników najlepszym wynikiem może pochwalić się Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Politechnicznych. Zdawalność to 85,16 proc. To o ponad 20 punktów procentowych lepiej niż średnia krajowa i wojewódzka.

– Zdawalność jest nieco niższa niż w poprzednich latach. Niewątpliwie ma to związek z zawieszeniem zajęć i przesunięciem terminu matur o ponad miesiąc. Część absolwentów znalazła znacznie wcześniej niż zwykle zatrudnienie i egzaminy nie były już dla niektórych priorytetem. Niemniej jednak na tle techników w kraju wypadliśmy całkiem nieźle – cieszy się dyrektor Bogdan Nowak.

Więcej o wynikach Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino piszemy tutaj.

Ankieta

Czy jesteś zadowolona/y ze swoich wyników?

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 dobrze poszło technikom.

– W Technikum nr 3 zdawalność jest zdecydowanie lepsza niż w ubiegłym roku. Wynik przyjmuję z zadowoleniem. Gratuluję wyników uczniom i nauczycielom i dziękuję za wkład pracy, zwłaszcza w sytuacji, w której naukę przyszło kończyć w sposób zdalny – podkreśla dyrektor Maciej Mielczarek. – W Liceum dla Dorosłych nie powiodło się nikomu, niemniej mocno będę kibicował i zachęcał do przystąpienia do egzaminów poprawkowych. Należy pamiętać, że to osoby, które łączą naukę z pracą zawodową, co nie jest łatwe.

Więcej o wynikach Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich we Wrześni piszemy tutaj.

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, zarówno w Technikum nr 2, jak i w II Liceum Ogólnokształcącym, problemem okazała się matematyka.

– Nie jest dla mnie pocieszeniem fakt, że jej niski poziom zdawalności to tendencja ogólnopolska, i że 21 proc. abiturientów w skali całego kraju jej nie zaliczyło – przyznaje dyrektor Damian Hoffmann. Jestem odpowiedzialny za jakość kształcenia w mojej szkole i nie będę udawał, że problem nie istnieje. Świadom jestem, że uczniom, którzy nie są umysłami ścisłymi trudniej zrozumieć matematyczne zawiłości bez bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Sądzę jednak, że na niepowodzenia wpływają również błędy systemowe, powielane od wielu już lat, a wielokrotnie sygnalizowane przez nauczycieli.

Dyrektor ZSTiO zapowiada dyskusję z gronem pedagogicznym nad rozwiązaniami, które pomogą uporać się z problemem. Z wyników z języków polskiego, angielskiego i niemieckiego jest zadowolony.

Więcej o wynikach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dra Romana Abrahama we Wrześni piszemy tutaj.

Thumb anna tess go%c5%82embiowska fot idzikowski 1

Anna Tess Gołębiowska

02:55 16-08-2020