Masz fajnie urzadzone mieszkanie? Podziel się zdjęciem i wygraj nagrodę!

konkurs 10:03 11-05-2018 8

KONKURS „MOJE CZTERY KĄTY” REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest: Waldemar Śliwczyński Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy ul. Kaliska 1 D; 62-300 Września NIP 789-000-28-34 jako „Wiadomości Wrzesińskie”.

2. Temat Konkursu: MOJE CZTERY KĄTY.

3. Czas trwania Konkursu: od 11 do 23 maja 2018 r.

4. Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz Sponsorów nagród ani członkowie ich rodzin.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie pracy konkursowej w postaci fotografii przedstawiającej samodzielnie urządzone wnętrze mieszkania/domu Uczestnika (lub wybrane pomieszczenie) na adres e-mailowy: reklama@wrzesnia.info.pl. W tytule e-maila należy wpisać: MOJE CZTERY KĄTY. W treści maila należy podać dane kontaktowe: imię i nazwisko oraz numer telefonu.

8. Zgłoszenia będą przyjmowane od 11 do 23 maja br. Zdjęcia nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

9. Do oceny zdjęć konkursowych zostanie powołane przez Organizatora specjalne Jury. Wybierze ono 3 realizacje, które zostaną nagrodzone. Jury podczas oceny prac będzie zwracać szczególną uwagę na pomysłowość, kreatywność i estetykę przy czym będzie się kierować subiektywną oceną. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

10. Wyniki Konkursu oraz zwycięskie realizacje zostaną przedstawione 25 maja br. na łamach tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”, na profilu „Wiadomości Wrzesińskich” facebook.com/wrzesnia.info/ oraz na portalu www.wrzesnia.info.pl.

11. Wyróżnione osoby zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie bądź poprzez komunikat wysłany na adres poczty e-mailowej, z której zostało wysłane zgłoszenie, w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu.

12. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora w dniu ogłoszenia wyników.

13. Lista nagród zostanie opublikowana w tygodniku „Wiadomości Wrzesińskie” 18 maja br.

14. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych wyróżnień.

15. Przekazując zdjęcie na konkurs Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację zdjęcia konkursowego na łamach tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”, na profilu „Wiadomości Wrzesińskich” facebook.com/wrzesnia.info/ oraz na portalu www.wrzesnia.info.pl.

16. Uczestnik, poprzez dokonanie zgłoszenia, zapewnia Organizatora, że zgłoszenie pracy w konkursie jak i sama praca konkursowa nie naruszają przepisów prawa, w szczególności praw autorskich osób trzecich, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a Uczestnik jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do:

• zmian niniejszego regulaminu,

• odstąpienia od organizowania konkursu bez konieczności podawania przyczyny.Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

10:03 11-05-2018 8