Mandaty najmniej skuteczną formą psychologicznego oddziaływania na ludzi

Różne służby w Polsce mają uprawnienia do nakładania na obywateli kar w postaci mandatów.

Moim zdaniem 08:30 18-10-202012 3

W ogromnej mierze zależy od samego funkcjonariusza, co zrobi: czy udzieli pouczenia, nagany, czy też nałoży mandat karny. Wymiar zastosowanej kary zależy od rodzaju wykroczenia, ale też od subiektywnej oceny dokonanej przez funkcjonariusza.

Nakładanie mandatu może jednak służyć różnym celom: np. pozyskaniu środków do budżetu jakiejś instytucji, ukaraniu obywatela w celu zmiany jego postawy, ale też można sobie wyobrazić nakładanie mandatów z bezsilności czy złośliwości – kiedy funkcjonariusz nie jest w stanie poradzić sobie z zachowaniem, którego nie akceptuje.

Przy nałożeniu mandatu pojawia się więc pytanie o to, czemu ma on służyć? Zakładając wersję najbardziej optymistyczną, a więc taką, wedle której kara ta ma służyć zmienianiu postaw obywateli, trzeba skonfrontować się z faktem, że jest to najmniej skuteczna forma psychologicznego oddziaływania na ludzi.

Wiedzą to kierowcy, którzy, zbliżając się do fotoradaru, ograniczają prędkość, po to by ją zwiększyć natychmiast po minięciu urządzenia.

Hanna Mamzer

socjolog, prezes stowarzyszenia Czysta Nekla

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

08:30 18-10-2020