Mała retencja. Można dostać dotację na oczko wodne

Od pierwszego lipca br. za pośrednictwem programu „Moja woda” można wnioskować o 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. 

aktualności 20:09 15-07-20201 1

Program „Moja Woda” to inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. 

Program przewiduje dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

O dofinansowanie może się ubiegać każdy właściciel domu jednorodzinnego. Maksymalnie można liczyć na 5 tys. zł dofinansowania, przy czym trzeba wiedzieć, że dotacja może pokryć maksymalnie 80 proc. kosztów, które zostały poniesione na ten cel już po pierwszym czerwca 2020 roku.

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego i oczka wodnego).

Ankieta

Czy skorzystasz z programu „Moja woda” ?

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

20:09 15-07-2020