Lawina wniosków o montaż progów zwalniających. Jesteście za czy przeciw garbom?

Coraz więcej mieszkańców Wrześni (i nie tylko) chce mieć na swoich ulicach „leżących policjantów” - czyli tzw. progi zwalniające.

aktualności 20:54 08-01-20190 31

Jeśli wszystkie wnioski złożone przez mieszkańców zyskają akceptację to w przeciągu kilku miesięcy na terenie Wrześni przybędzie co najmniej sześć garbów, a na terenach wiejskich cztery. Decyzję o ich montażu podejmą radni wchodzący w skład komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej. Ta odbędzie się 11 stycznia.

Ankieta

Jak garby wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Pierwszy wniosek dotyczy montażu progu zwalniającego na ul. Rowerowej w Psarach Polskich, drugi na ul. Suwalskiej we Wrześni, a kolejne dotyczą montażu progów w ciągu ulic Sołtysiaka i Strzykały. 

Ankieta

Czy twoim zdaniem istniejące progi zwalniające na terenie Wrześni powinny zostać zlikwidowane?

Ponadto do ratusza wpłynął wniosek o montaż progu na ul. Kosynierów (pomiędzy ul. Stasiewskiego i Dondajewskiego), ul. 17 Dywizji Piechoty i ul. Matejki. Z kolei w Gutowie Wielkim mieszkańcy chcą montażu trzech progów na tzw. napoleonce. 

Ankieta

Czy zgodziłbyś się na montaż progu przy swoim domu?

Thumb 20170528 165212

Łukasz Różański

20:54 08-01-2019