Laptopy dla uczniów z gminy

W ubiegłym tygodniu do gminy Pyzdry dotarło 50 laptopów do nauki zdalnej dla najbardziej potrzebujących uczniów.

samorząd 12:59 27-04-20201 15

Wniosek został złożony na początku kwietnia, a informacja o jego pozytywnej ocenie pojawiła się 7 kwietnia. Samorząd, na ten cel otrzymał 56 tys. zł dofinansowania z projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. 

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Od pierwszych dni nauki zdalnej wychowawcy zbierali informacje od rodziców, jakie są potrzeby w zakresie nauczania na odległość. Zapotrzebowanie na sprzęt było dużo większe niż dofinansowanie projektu, dlatego nie wszyscy otrzymali sprzęt do nauki.

50 laptopów wraz ze słuchawkami i oprogramowaniem w ubiegłym tygodniu trafiło do uczniów

Użyczenie sprzętu odbyło się na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia, a dyrektorem szkoły - obejmuje wyłącznie okres nauki zdalnej. Po tym czasie sprzęt musi zostać zwrócony do szkół i stanowić będą wyposażenie pracowni komputerowych.

OGŁOSZENIA DROBNE do GAZETY (ukażą się w piątek) lub na PORTAL (ukażą się natychmiast) nadasz tutaj.

Cyfrowe wydanie numeru „Wiadomości Wrzesińskich” z 24 kwietnia kupisz tutaj.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

12:59 27-04-2020