Łąka, bór sosnowy, mrowisko i park nauki. Edukacyjny ogród powstanie przy SSP nr 6

Centrum Edukacji Ekologicznej, w którym dzieci będą mogły poznawać przyrodę powstanie przy SSP nr 6 na Słowackiego.

oświata 16:36 02-07-20195 6

Gmina ogłosiła właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji. Zgodnie z planem projekt ma powstać we wrześniu tego roku.

Centrum będzie się mieścić w miejscu, gdzie obecnie znajduje się boisko. Całość przypominać będzie tajemniczy ogród. Dzieci będą mogły spacerować alejkami, przy których rozmieszczone zostaną różne strefy roślinności.

Na terenie ogrody znajdować się będą m.in. fragment boru sosnowego, łęgu jesionowo-olszowego,wrzosowiska, buczyny, łąka oraz strefa roślin miododajnych i ziół. Przy każdej sekcji ustawione zostaną tablice informacyjne dotyczące rosnących w niej gatunków. Część tablic będzie interaktywna - po dotknięciu usłyszymy głosy ptaków i zwierząt.

W ogrodzie będzie też miejsce przeznaczone na mrowisko oraz kompostownik, w którym będzie można obserwować rozwój pierścienic na przykładzie dżdżownicy ziemnej.Ciekawym elementem będzie też zielona altana z wierzby.

Część roślin będzie posadzona na stałe, inne (np. tulipany, żonkile i krokusy) sadzić będą uczniowie.

W ogrodzie będą też urządzenia do nauki fizyki, chemii i geografii. Wśród nich znajdziemy m.in. model Układu Słonecznego, park krzywych luster, kołyskę Newtona, model atomu Bohra oraz dendrofon, czyli urządzenie służące do wydobywania dźwięków z fragmentów różnych gatunków drzew.

Fot. Materiały UMIG Września

Thumb go dziewicz2

Joanna Goździewicz

16:36 02-07-2019