Kwadranse Muzyki. Jazz i nie tylko (44) - O Ireneuszu i Barbarze Parzęczewskich

Inspirację do kolejnego odcinku „Kwadransów Muzyki” autor audycji Waldemar Śliwczyński znalazł w ratuszowym cyklu „Jazzowe piątki”, w którym wystąpili znani we Wrześni państwo Parzęczewscy.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

13:50 18-10-2019