Kto i ile dostał z Unii Europejskiej? Zobacz nasze zestawienie dopłat dla rolników z powiatu wrzesińskiego

Ponad 67 milionów złotych pomocy unijnej otrzymali rolnicy z powiatu w ubiegłym roku.

rolnictwo 12:28 28-07-2017 32

Co roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje listę beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej. To zestawienie rolników, którzy w ubiegłym roku otrzymali dopłaty z Unii Europejskiej (jest ich kilkanaście rodzajów).  Z tego obszernego katalogu wyłuskaliśmy rolników z terenu powiatu wrzesińskiego, którzy otrzymali największe wsparcie w 2016 roku.

Do „Wykazu beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej” dostęp ma każdy. Wystarczy zajrzeć tutaj: beneficjenciwpr.minrol.gov.pl.

Internauta może sprawdzić imię i nazwisko lub nazwę np. firmy czy stowarzyszenia, gminy. Dodajmy, że w zestawieniu znalazły się imiona i nazwiska tylko dużych gospodarzy i przedsiębiorstw rolnych, które przekroczyły próg 1250 euro dopłat rocznie. Zatem dane małych gospodarstw zostały zaszyfrowane – w tym przypadku zamiast nazwisk są numery.

Stworzyliśmy ranking 10 największych beneficjentów dla każdej gminy powiatu wrzesińskiego.

Gmina Września

Liczba beneficjentów 954, łączna kwota płatności 23 855 245,62 zł

Agropol Sokołowo – 1 158 622,75 zł

Michał Koczorowski – 417 687,57 zł

Dariusz Piątek – 384 018,83 zł

Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Grupa Września –  377 067,79 zł

Daniel Gumienny – 348 432,80 zł

Anna Widźgowska – 322 143, 36 zł

Spółdzielnia Produkcji Rolnej Wódki-Grzybowo – 319 152,08 zł

Sławomir Koczorowski – 318 596,21 zł

Tomasz Zdunek – 300 000,00 zł

Rajmund Przybyłowicz – 251 408,86 zł

Gmina Miłosław

Liczba beneficjentów 407, łączna kwota płatności 9 503 620,03 zł

Tomasz Putz – 560 608,22 zł

Grzegorz Grygier – 345 737,18 zł

Małgorzata Olszowa – 275 670,00 zł

Karol Matuszewski – 230 597,80 zł

Mariusz Tatka – 228 553,08 zł

Roman Nowakowski – 219 454,03 zł

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kębłowo – 197 301,31 zł

Roman Świtek – 181 579,87 zł

Roman Dolata – 159 200,26 zł

Paulina Wietrzyński – 157 565,95 zł

Gmina Kołaczkowo

Liczba beneficjentów 553, łączna kwota płatności 16 424 680,31 zł

Gospodarstwo Rolne ZiJ Mazurkiewicz s.c. – 649 754,84 zł

Mirosław Olszewski – 355 375,68 zł

Rafał Matuszewski – 354 968,55 zł

Tomasz Przybylski – 350 919,81 zł

Stefan Waszak – 331 569,50 zł

Adam Nowak – 286 659,43 zł

Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej Rol-Pig – 279 963,92 zł

Patryk Narożny – 245 559,06 zł

Andrzej Jędraszak – 243 163,23 zł

Stanisław Szymański – 231 359,76 zł.

Gmina Nekla

Liczba beneficjentów 271, łączna kwota płatności 7 408 872,07 zł

Spółdzielnia Produkcji Rolnej „Rolnik” – 224 642,85 zł

Ryszard Nowaczyk – 209 935,93 zł

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Złoty Kłos – 184 811,39 zł

Marek Nowaczyk – 181 678,52 zł

Lubomir Waligóra – 160 910, 22 zł

Przemysław Zacholski – 144 285,83 zł

Ryszard Begier – 143 988,19 zł

Jacek Daniszewski – 138 199,66 zł

Ireneusz Płowens – 132 368,66 zł

Jakub Krawczyk – 116 681,54 zł

Gmina Pyzdry

Liczba beneficjentów 770, łączna kwota płatności 10 663 705,77 zł.

Jacek Wojciechowski, Gospodarstwo Rolne – 302 465,97 zł

Malibud sp.z o.o. – 300,000,00 zł

Krzysztof Dziubek – 205 112,64 zł

Wspólnota Gruntowa Rataje – 1 191 733, 27 zł

Roman Cierzniak – 140 695,00 zł

Wojciech Popielarski – 128 477,17 zł

Elżbieta Dziubek – 125 649,00 zł

Michał Urbaniak – 114 679,41 zł

Rafał Krupa – 100,000,00 zł

Paulina Giszczyńska – 100,000,00 zł.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:28 28-07-2017 32