Krzyże zasługi dla strażaków ochotników z gminy Pyzdry

Strażacy z gminy Pyzdry: Kazimierz Szablewski i Krzysztof Woźniak zostali odznaczeni przez wojewodę wielkopolskiego za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.

aktualności 12:38 29-06-2018 0

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył odznaczenia strażakom podczas uroczystości, która odbyła się 26 czerwca w Poznaniu.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Kazimierz Szablewski. W uzasadnieniu czytamy:

Aktywnemu działaczowi na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie Pyzdry, wieloletniemu radnemu Rady Miejskiej w Pyzdrach i Rady Sołeckiej w Lisewie, działającemu na rzecz społeczności lokalnej, zabiegającemu o rozwój jednostek OSP w gminie.

Z kolei Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał Krzysztof Woźniak, naczelnikowi OSP Pietrzyków. W uzasadnieniu czytamy:

Członkowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Pyzdrach, zabiegającego o zakup profesjonalnego sprzętu strażackiego oraz samochodów pożarniczych, szkolącego nowych adeptów pożarnictwa, uczestnikowi akcji ratowniczych, współpracującemu ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznym.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

12:38 29-06-2018 0