Krystyna Łybacka zaktywizowała seniorów w powiecie wrzesińskim

Ponad 500 seniorów wzięło udział w zajęciach aktywizujących  zorganizowanych przez europosłankę Krystyną Łybacką i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz samorządy.

społeczeństwo 09:49 13-05-20190 1

We Wrześni, Kołaczkowie i Pyzdrach odbyły się warsztatach komputerowych. Były to zajęcia z podstawy obsługi komputera. Wzięło w nich udział ponad 100 osób.

Organizatorzy wspólnie z burmistrzem Pyzdr i Ośrodkiem Pomocy Społecznej zrealizowali warsztaty aktywności ruchowej połączone z nauką tańca towarzyskiego. Natomiast ze Starostwem Powiatowym we Wrześni warsztaty dla liderów organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na działalność obywatelską.

Krystyna Łybacka wspierała również organizację imprez edukacyjnych, 
a laureatka takiego konkursu z gminy Kołaczkowo uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

- Serdeczne podziękowania za współpracę pani Krystyna Łybacka kieruje do pani wójt Teresy Waszak, burmistrzów Przemysława Dębskiego i Tomasza Kałużnego oraz starosty wrzesińskiego Dionizego Jaśniewicza, a także dyrektorów placówek oświatowych i liderów organizacji pozarządowych - informuje Tadeusz Tomaszewski.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

09:49 13-05-2019