Kredyty wyprzedzające i inne cuda finansowe na sesji rady powiatu

Rada Powiatu Wrzesińskiego zgodziła się dzisiaj (28 września) na zaciągnięcie 3,4 mln zł kredytu na doposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. To jedna z kilkunastu decyzji, którą w poniedziałek podjęli radni.

samorząd 19:42 28-09-202012 2

Obiekt w Grzymysławicach został wybudowany w 2018. Od tej pory jest wyposażany w specjalistyczny sprzęt. Pięknie to wygląda w środku, jeszcze piękniej na papierze. Otóż centrum w Grzymysławicach co roku „robi budżet” zarządowi powiatu. Zawsze przy okazji absolutorium otrąbiany jest sukces, a to przecież to ciągle to samo dofinansowanie...sprzed pięciu lat dotyczące modernizacji oświaty zawodowej. Tym razem włączono turbosprężarkę. Cytat z uchwały zmieniającej uchwałę budżetową 2020:

Wprowadza się kredyt w kwocie 3.485.125,70 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zadanie pn.: "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego". Planowana spłata niniejszego kredytu przypada w 2021 roku niezwłocznie po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków. Koszt obsługi kredytu będzie przypadał w latach 2020-2022. Planuje się, że dochody z tytułu refundacji wydatków finansowanych ze środków pochodzących w budżetu Unii Europejskiej wpłyną w 2021 roku jako refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku.

Rada powiatu przyjęła do wiadomości, że trzeba wyremontować drogi powiatowe w Marzeninie (gm. Września) i między Podstolicami a Kokoszkami (gm. Nekla). To efekt petycji mieszkańców, które wcześniej przerobiła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pod kierownictwem Mikołaja Kubiaczyka (PSL). Więcej na temat sesji w piątkowym wydaniu „Wiadomości Wrzesińskich”.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

19:42 28-09-2020