Kosztowne rozbrajanie bomby ekologicznej, czyli przebudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie

Trwa przebudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie. Inwestycję realizuje firmy Inżynieria Wodna Ziółkiewicz z Łężca (gm.Strzałkowo). Jej koszt to bagatela 6 989 932,31 zł.

samorząd 10:00 22-06-20190 13

Na wspólnym posiedzeniu komisji rady 17 czerwca przedstawiono radnym raport z postępów robót na placu budowy. Tak zwana zlewnia oczyszczalni będzie obejmowała 6080 mieszkańców gminy Kołaczkowo. Nowy obiekt docelowo będzie obsługiwał 5680 obywateli, bo 400 ma już przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jeden mieszkaniec produkuje 24 metry sześcienne ścieków rocznie.

Od lewej: skarbnik Danuta Olejniczak, wójt Teresa Waszak, prezydium: Danuta Grabowska, Michał Stefański,Piotr Górecki

- Cały czas zabiegamy o to, aby mieszkańcy gminy dostarczali ścieki komunalne do oczyszczalni ścieków, a tak teraz się nie dzieje. Żeby to uregulować, to oczyszczalnia musi mieć odpowiednią mocy. Nie wszędzie jest możliwości budowy systemu kanalizacji spławnej i ścieki muszą być dowożone. A takie stare ścieki po upływie miesiąca są bombą ekologiczną. Do tej pory mieliśmy starą, zużytą oczyszczalnię, teraz po tej inwestycji chcemy, aby większa liczba mieszkańców dostarczała ścieki do oczyszczalni - mówiła wójt Teresa Waszak.

- Prace idą zgodnie z harmonogramem. Ostatnio zostały wykonane roboty w zakresie bioreaktorów 4A i 4B , a dokładniej roboty ziemne i konstrukcja żelbetonowa. Jeśli chodzi o budynek socjalno-techniczny to tutaj wykonano prace ziemne i fundamenty, pojawiły się już ściany budynku. Jeśli chodzi o sieć to wykonano przyłącza wodociągowe i instalację kanalizacyjną, dokonano także przełożenia melioracji i instalacji elektrycznej - wyjaśniał Dariusz Leszczyński, odpowiedzialny za inwestycje w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie.

Wygląd nowej oczyszczalni

Zapytaliśmy co będzie działo się z osadem pościekowym produkowanym przez oczyszczalnię ścieków.

Urządzenia do prasowania osadów będzie użyte te, które już istnieją. Tylko, że przeniesione do nowego budynku. Osad pościekowy będzie zaprasowany i stabilizowany wapnem. Będzie wykorzystywany do celów rolniczych bądź składowany na poletku - wyjaśniał Jarosław Zgoliński, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Jarosław Zgoliński, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Mimo tak kosztownej inwestycji nadal będzie śmierdziało.

- Najwięcej śmierdzi przy prasowaniu tego osadu. Dni prasowania są najgorsze - dodał kierownik.

Rozruch technologiczny nowej oczyszczalni planowany jest w kwietniu i maju 2020 roku

Thumb ww biernat

Filip Biernat

10:00 22-06-2019