Kontrowersyjna uchwała gminy Kołaczkowo w czasie trwania strajku nauczycieli

Wójt Teresa Waszak uważa, że niektórzy nauczyciele pracują za mało. Dlatego też gmina Kołaczkowo kolejny raz znalazła się w konflikcie z nauczycielskimi związkami zawodowymi.

samorząd 14:16 12-04-20198 35

9 kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie komisji rady gminy. Radni rozpatrywali projekty uchwał. Najwięcej emocji wzbudziła uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. Znalazł się w niej zapis podwyższający pensum nauczycieli nauczania początkowego z 22 do 25 godzin.

Projekt uchwały negatywnie zaopiniował Związek Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność. Związki uznały, że jest niekorzystna dla nauczycieli pracujących z dziećmi sześcioletnimi i młodszymi, ponieważ zwiększa wymiar godzin z 22 do 25 godzin. Nie idą za tym większe środki finansowe dla pedagogów.

Od lewej: radni Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska, Jerzy Siemiątkowski

- W większości gmin jest tak, jeśli jest mniejsza grupa pięciolatków z sześciolatkami, to robimy to mniejsze pensum 22 godzinne, a jak jest ich więcej to robimy ich 25. I ma to swoje logiczne uzasadnienie, a w tej uchwale gdy jeden pięciolatek w grupie jest z 19 sześciolatkami od razu nauczyciel ma zwiększone pensum do 25 godzin - mówił radny Jerzy Siemiątkowski (KWW Jerzego Wosia) i zarazem szef gminnych struktur ZNP.

Milena Świątek, kierownik referatu oświaty zawracała uwagę, że uchwała musi znajdować jedna liczba określająca pensum, ponieważ w innym przypadku może być uchylona przez wojewodę.

Radni Wojciech Majchrzak i Jerzy Woś

- Mamy w szkołach oddziały tak mało liczne, są zdecydowanie poniżej średniej. Większość samorządów decyduje się, aby to pensum zrobić na 25 godzin, zmieniając poprzednie uchwały. Myślę, że w naszym wypadku jest to bardzo zasadne. Skorzystają na tym dzieci, którymi nauczyciel będzie mógł się dłużej zajmować - mówiła wójt Teresa Waszak (PSL).

Nie zgodził się tym radni Jerzy Siemiątkowski (KWW Jerzego Wosia) i radna Bogusława Wietrzyńska-Stramczewska (Kukiz 15’), którzy zauważyli, że uchwała nie ma odpowiedniego uzasadnia. Dla dziecka nic się nie zmienia, tylko nauczyciele będą mieli więcej pracy, za którą nikt nie płaci.

Teresa Waszak

- Niestety, jest wielu nauczycieli, którzy z dzwonkiem kończą pracę i odjeżdżają do innej pracy i to pokazuje wady całego systemu - mówiła wójt Teresa Waszak.

Radni wstępnie - 9 głosami za projektem - wstępnie zaakceptowali propozycję wójta. Ostateczna decyzja zostanie podjęta na sesji 15 kwietnia.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

14:16 12-04-2019