Kontrole w Szkole Podstawowej w Grabowie Królewskim

Dzisiaj (20 stycznia) Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Kołaczkowie skontrolowała działalność Szkoły Podstawowej w Grabowie Królewskim. W środę (22 stycznia) kontrolę rozpoczyna Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

oświata 18:50 20-01-20202 5

Radnych interesowały kwestie finansowe, przeprowadzone remonty, stan zatrudnienia i jego koszty w latach 2017-2019. Referat oświaty Urzędu Gminy w Kołaczkowie przedstawił szczegółowy raport w tej sprawie. Dodatkowych wyjaśnień udzielała także dyrektor szkoły Anna Zimna.

Z przedstawionych dokumentów wynikało np. że w 2017 i 2019 spadały koszty związane z zakupem energii elektrycznej i oleju opałowego. Urzędniczki twierdziły, że w przypadku energii  to przez księgowanie, np. rachunki za grudzień były wystawiane przez dostawców dopiero w styczniu roku następnego.

Milena Świątek omawia materiały dla komisji rewizyjnej

- Kontrola komisji rewizyjnej nie miała nic wspólnego z podjętą uchwała przez radę gminy w sprawie zamiaru likwidacji. Decyzję o niej podjęliśmy już w październiku, i tylko dlatego że to najmniejsza szkoła - powiedział Adam Kruszyński (PSL), przewodniczący komisji.

- W środę kurator zapowiedział kontrole w naszej szkole, ma objąć ona także placówki w Kołaczkowie i Bieganowie - informowała dyrektor Anna Zimna.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

18:50 20-01-2020