Kontrola przetargów i inwestycji gminnych w 2019 roku

3 lutego Komisja Rewizyjna Rady Gminy przeprowadziła kontrolę wykazu umów i zleceń zawartych bez przetargu przez Urząd Gminy w Kołaczkowie oraz inwestycji gminnych w 2019.

samorząd 11:55 05-03-20200 4

Komisja nie wykryła nieprawidłowości. Niektórzy członkowie mieli uwagi dotyczące m.in. wysokich kosztów utrzymania windy w urzędzie czy budowy wiaty w Kołaczkowie. 

– Jak często urząd gminy aneksuje umowy i przesuwa wykonanie inwestycji, ile naliczył kar umownych za nieterminowe wykonanie? – pytała radna Bogusława Wietrzyńska – Stramczewska (Kukiz’ 15). 

Przewodniczący komisji Adam Kruszyński

– Aneksowanie jest to rzecz wyjątkowa. Ostatnio dotyczyło to budowy kanalizacji sanitarnej w Borzykowie – było to spowodowane przedłużającym się osuszaniem terenu, sami widzieliście państwo ile tam było wody. Inwestycja była prowadzona na głębokości 3-5 metrów – odpowiadała wójt Teresa Waszak (PSL).

Wójt Teresa Waszak odpowiadała na pytania radnych

– Trzeba wzmocnić nadzór inwestorski nad inwestycjami – dodała radna Stramczewska. Zwróciła uwagę na budowę wiaty przy remizie OSP w Kołaczkowie. – Jeśli jest projekt, kosztorys i jestem że obiekt ma być z drewna impregnowanego, to dlaczego oddzielnie dokonuje się zakupu impregnatu – zastanawiała się radna. Przypomnijmy wiata kosztowała – 48 031,59 zł. 

Teresa Waszak poinformowała, że konstrukcja została zaimpregnowana przez strażaków raz jeszcze. 

Thumb ww biernat

Filip Biernat

11:55 05-03-2020