Konkurs plastyczny dla najmłodszych „Mój wymarzony prezent”

Serdecznie zapraszamy najmłodszych mieszkańców powiatu wrzesińskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Mój wymarzony prezent” organizowanym przez „Wiadomości Wrzesińskie”.

konkurs 13:20 30-11-20180 0

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Każdy uczestnik może zgłosić do trzech, samodzielnie wykonanych prac dowolną techniką płaską (kredki, farby, pastele, wycinanki itp.) w formacie A4 lub A3.

Podpisaną z tyłu pracę (imię i nazwisko, wiek i miejscowość, z której pochodzi uczestnik oraz dane kontaktowe opiekuna) można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby „Wiadomości Wrzesińskich” przy ul. Harcerskiej 19 we Wrześni od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w piątki od 8.00 do 15.00.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 30 listopada do 12 grudnia br. Do oceny prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury. Wybierze ono 3 kompozycje, które zostaną nagrodzone. Na laureatów czekają wejściówki do JUMP World Parku Trampolin. Po rozstrzygnięciu konkursu zapraszamy na wystawę nadesłanych prac do JUMP World Września, ul. Sikorskiego 21a.

Wyniki konkursu oraz zwycięskie prace przedstawimy 14 grudnia br. na łamach tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie” w dodatku tematycznym pt. „Wiadomości Przedświąteczne” oraz na portalu Wrzesnia.info.pl.

SPONSOR KONKURSU

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest:

Waldemar Śliwczyński Wydawnictwo Kropka Śliwczyńscy

ul. Harcerska 19; 62-300 Września, NIP 789-000-28-34

jako „Wiadomości Wrzesińskie”.

2. Sponsorem konkursu jest:

LAKI Kamil Michalak

Błażejewo 7, 63-140 Dolsk, NIP 785-173-57-97

jako: „JUMP WORLD Park Trampolin”

3. Temat konkursu: „Mój wymarzony prezent”.

4. Czas trwania konkursu: od 30 listopada do 12 grudnia 2018 r.

5. Cel konkursu: rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci.

6. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

7. Każdy Uczestnik może zgłosić do trzech, samodzielnie wykonanych prac dowolną techniką płaską (kredki, farby, pastele, wycinanki itp.) w formacie A4 lub A3.

8. Zgłoszenia będę przyjmowane od 30 listopada do 12 grudnia br. Prace dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie.

9. Prace należy składać osobiście w siedzibie „Wiadomości Wrzesińskich” od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w piątki w godzinach od 8.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Harcerska 19, 62-300 Września.

Na kopercie należy umieścić dopisek: KONKURS PLASTYCZNY.

Pracę należy opisać na odwrocie wg poniższego wzoru:

• imię i nazwisko dziecka,

• wiek dziecka,

• miejscowość,

• dane kontaktowe (w tym nr telefonu) rodzica/opiekuna,

• zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie plastycznym pt. „Mój wymarzony prezent” organizowanym przez „Wiadomości Wrzesińskie”.

10. Do oceny prac konkursowych zostanie powołane przez Organizatora specjalne Jury.

Wybierze ono 3 kompozycje, które zostaną nagrodzone. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

11. Laureaci konkursu otrzymają wejściówki do Parku Trampolin JUMP World oraz dyplomy w terminie wskazanym przez Organizatora w dniu ogłoszenia wyników.

12. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych wyróżnień.

13. Wyniki konkursu oraz zwycięskie prace zostaną przedstawione 14 grudnia br. na łamach tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie” w dodatku tematycznym pt. „Wiadomości Przedświąteczne”, na portalu www.wrzesnia.info.pl oraz na profilu „WW” na Facebooku.

Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną przekazane sponsorowi Parkowi Trampolin JUMP World w celu zaprezentowania na wystawie w siedzibie sponsora – Września, ul. Sikorskiego 21a.

14. Wyróżnione osoby zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie.

15. Przekazując pracę na konkurs Uczestnik wraz z rodzicem/opiekunem akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikację pracy konkursowej na łamach tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”, na portalu www.wrzesnia.info.pl, na profilu „WW” na Facebooku oraz na jej przekazanie i wystawienie w siedzibie Sponsora.

16. Uczestnik może odebrać swoją pracę do 17 grudnia br. Po tym terminie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i zostaną przekazane Sponsorowi.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do:

• zmian niniejszego regulaminu,

• odstąpienia od organizowania konkursu bez konieczności podawania przyczyny.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

13:20 30-11-2018