Konkurs na nowego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie

Wójt Teresa Waszak ogłosiła konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczkowie. Dotychczasowy szef placówki Edmund Kubis odchodzi na emeryturę.

kultura 14:53 05-12-20180 23

Kandydaci mogą składać aplikację do 7 stycznia 2019. W wymaganiach niezbędnych znalazły się: wykształcenie wyższe, co najmniej 1 rok stażu pracy.

Kandydat musi się wykazać znajomością problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym.

Szczegółowe dane można znaleźć TUTAJ.

Trzeba znać lokalne i krajowe środowisko twórcze i posiadać nieposzlakowaną opinię. Praca będzie do wzięcia od 14 stycznia 2019.

Dotychczasowy dyrektor Edmund Kubis z końcem grudnia odchodzi na emeryturę.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

14:53 05-12-2018