Koniec wieloletniej ery Wacława Świdurskiego. Monika Rosół nową sołtyską Starczanowa

Kończy się pewna epoka. Wacław Świdurski nie będzie już sołtysem Starczanowa. Na tym stanowisku przepracował łącznie 45 lat. 

społeczeństwo 22:26 05-04-20192 18

O tym fakcie mówiło się już na długo przed zebraniem sołeckim, które odbyło się w piątek 5 kwietnia w Nekielskim Ośrodku Kultury. 

Mieszkańcy w podziękowaniu wręczyli ustępującemu sołtysowi okazały zegar. Pojawiły się też kwiaty i gromkie oklaski. Wacław Świdurski nie ukrywał swojego wzruszenia i dziękował mieszkańcom. A szczególnie tym, którzy współpracowali w ostatnich latach.

Podziękowania od mieszkańców dla Wacława Świdurskiego

Decyzja Wacława Świdurskiego oznaczała, że na pewno zostanie wybrany nowy sołtys. Pojawiały się różne kandydatury, które kolejno były odrzucane przez samych zainteresowanych. W tym gronie pojawił się też Sławomir Świdurski, czyli syn wieloletniego sołtysa i radny. Nie mógł on jednak kandydować, gdyż był przewodniczącym zebrania. Chwilę później stwierdził, że było to celowe działanie, ponieważ nie chciał on łączyć funkcji radnego i sołtysa.

Jedyną kandydatką na to stanowisko była Monika Rosół. Uzyskała ona poparcie niemal wszystkich 40 mieszkańców uczestniczących w zebraniu. Do pomocy w radzie sołeckiej, nowa sołtyska będzie mieć pięć osób: Agnieszkę Chromińską, Dariusza Domowicza, Przemysława Grajka, Izabelę Plucińską-Czerniak i Michała Soleckiego.

Oni przez najbliższe pięć lat będą dowodzić miejscowością. Od lewej: Dariusz Domowicz, Agnieszka Chromińska, Michał Solecki, Monika Rosół, Przemysław Grajek

W wolnych głosach został poruszony pomysł wprowadzenia ulic w Starczanowie, który omówił burmistrz Karol Balicki. Nazwy ulic zaproponował z kolei sołtys-senior, Wacław Świdurski. Zaproponował on nazwanie ulic na nowo powstającym osiedlu (budowanego w pobliżu ul. Starczanowskiej) nazwiskami powstańców wielkopolskich pochodzących ze Starczanowa. 

Ten pomysł nie wzbudził kontrowersji wśród mieszkańców. Więcej uwag było w kwestii "starszej części" Starczanowa, w której miałyby pojawić się m.in. takie ulice jak: Przemysłowa, Kawowa, Łąkowa czy Osiedlowa. Ta kwestia będzie jeszcze szczegółowo omawiana w osobnych konsultacjach.

Pojawiły się też tematy związane z bieżącymi problemami. Jednym z nich była kwestia budowy elektrowni fotowoltaicznych na trzech działkach w pobliżu miejscowości. Temat, który jako pierwsi ujawniliśmy w "Wiadomościach Wrzesińskich" mocno podzielił mieszkańców. W tej sprawie wypowiedział się też radny Sławomir Świdurski, do którego należą działki. Stwierdził on, że wszystkie procedury administracyjne zostały dochowane.

Sławomir Świdurski zabrał głos ws. budowy elektrowni fotowoltaicznych

Nie był to jedyny temat wywołujący ożywioną dyskusję wśród mieszkańców. Pojawiła się też dyskusja na temat sortowni odpadów w sołectwie, której działalność - zdaniem mieszkańców - jest uciążliwa. Wspomniany został też wątek powstanie instalacji do odzysku rozpuszczalników. Przypomnijmy, że w tej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło wcześniej negatywną decyzję burmistrza Karola Balickiego. Taka decyzja oznacza, że wniosek inwestora będzie ponownie rozpatrywany.

Do tematów będziemy szczegółowo wracać w kolejnych tygodniach na łamach "Wiadomości Wrzesińskich".

Thumb jagie%c5%82a

Radosław Jagieła

22:26 05-04-2019