Komisja rewizyjna reaguje na wniosek CBA

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wrzesińskiego skontroluje m.in.: procedurę wyboru dyrektora Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, współpracy z firmą cateringową. To efekt listu, który wpłynął z Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

samorząd 10:00 28-09-20194 11

26 września przewodniczący komisji rewizyjnej Jarosław Czyż (niezrzeszony) zgłosił wniosek o poszerzenie planu pracy komisji w czwartym kwartale 2019 o kontrolę, która ma wyjaśnić rzekome nieprawidłowości, które zostały poruszone w korespondencji z CBA. Rada powiatu zgodziła się na to rozwiązanie.

Wyjaśnijmy, że 3 września Departament Postępowań Kontrolnych CBA zażądał od przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego Marka Przyjemskiego odpowiedzi na donos, który wpłynął do tej instytucji.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem komisja rewizyjna cokolwiek wyjaśni w tej sprawie?

Autor pisma, który został przez agencję zanonimizowany (ukryty), napisał szeroko o rzekomych nieprawidłowościach w działalności Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, o organizacji szkoleń, działaniach starosty Dionizego Jaśniewicza, itp.

Zgłoszenie przesyłam celem dalszego rozpatrzenia. Jednocześnie proszę o poinformowanie CBA o sposobie załatwienia niniejszej sprawy – napisał dyrektor wspomnianego departamentu CBA Wojciech Skowron.

– Zwróciłem się do starosty powiatu o zajęcie stanowiska oraz wyjaśnienie poruszonych w nim kwestii – informuje Marek Przyjemski.

- Poszczególne części starostwa, wydziały czy też osoby, których to dotyczy, sformułują odpowiedź, którą następnie otrzymają radni. Oprócz tego, co mi wiadomo, będzie wniosek do prokuratury związany z naruszeniem przepisów prawa przez donoszącego. Skoro anonim ujawnił się w piśmie do CBA, posiada dane i je upowszechnia, a więc i to prokuratura powinna sprawdzić – mówi starosta Dionizy Jaśniewicz.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem poznamy imię i nazwisko autora tego donosu?

- Komisja nie posiada uprawnień np. sejmowej komisji śledczej, dlatego nie możemy np. przesłuchiwać świadków. Będziemy opierali się na materiałach, które przygotuje starostwo, ale chcemy dokładnie przyjrzeć się sprawie - dodaje Jarosław Czyż, przewodniczący komisji rewizyjnej.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

10:00 28-09-2019