Kołaczkowo to zawsze dobra literatura. Mieszkańcy czytali nowele wielkich pisarzy

Mieszkańcy gminy Kołaczkowo czytali fragmenty 8 nowel napisanych przez najwybitniejszych polskich pisarzy. A wszystko to z okazji Narodowego Czytania, które 7 września odbyło się w pałacu Reymonta.

kultura 13:02 08-09-20190 0

Przedsięwzięcie zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kołaczkowie. W czytaniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, władze gminny, pracownicy samorządowi i osoby, które chciały wziąć udział w projekcie.

Tym razem w ogólnopolskim święcie polskiej literatury do przeczytania były fragmenty 8 nowel: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” Bruno Schulza, „Orka” Władysława Reymonta, „Rozdziobią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza, „Sawa” Henryka Rzewuskiego.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

13:02 08-09-2019