Kino w Kołaczkowie i czeski film na ulicach Borzykowa. Obradowała rada gminy

Budowa małego kina społecznościowego „Kina za rogiem” znalazła się w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Kołaczkowo. Samorząd ma zamiar wystąpić o dofinansowanie tego zadania przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

samorząd 22:26 30-08-2018 11

Kino miałoby powstać w pałacu Reymonta. Gmina może otrzymać nawet 85% dofinansowanie z programu „Kino za rogiem”. W czwartek Rada Gminy w Kołaczkowie wprowadziła to zadanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. To pierwszy krok proceduralny zmierzający do tej inwestycji, która pewnie zostanie zrealizowana w 2019.

O tym jak działa takie kino pisaliśmy TUTAJ.

Podczas sesji radny Wojciech Tamborski (Przyjazna Gmina) kolejny raz zwrócił uwagę na roboty odtworzeniowe chodników przy budowie kanalizacji sanitarnej w Borzykowie. Tym razem „mistrzowie z budowy” braki w płytkach uzupełniali fugą, i w rezultacie tej fugi jest więcej teraz niż płytek. Opowieści radnego wywołały ogólną wesołość na sali. Wójt Teresa Waszak poinformowała, że wszelkie niedoróbki będą musiały być zniwelowane w przeciwnym razie roboty nie zostaną odebrane.

Radny Michał Stefański (PSL) postulował  o uczynienie czegoś ze starymi sanitariatami przy szkole, prosił o interwencję w sprawie spadku napięcia w sieci. Światło w Kołaczkowie „wariuje”.

Radny Jerzy Woś (Samorządna Gmina) poinformował, że planowana budowa chodnika w Krzywej Górze przy drodze powiatowej nie dojdzie do skutku. Pieniędzy ma wystarczyć na krawężniki i odwodnienie. – A gdzie chodnik? – pytał. Prosił o interwencję w tej sprawie radnego powiatowego Józefa Szafarka. Inwestycję powiatową dofinansowała gmina Kołaczkowo w kwocie 50 tys. zł. Wójt Teresa Waszak zauważyła, że pieniądze przekazywała na budowę chodnika, a nie na krawężniki i odwodnienie. - Sprawdzę naszą umowę z powiatem - oświadczyła.

Z kolei radny powiatowy Józef Szafarek (Samorządny Powiat) zachęcał do udziału w budżecie obywatelskim powiatu wrzesińskiego.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

22:26 30-08-2018 11