Kasa z projektu trafi na świetlicę we Wszemborzu

Propozycja sołectwa Wszembórz znalazło się wśród 47 projektów, które otrzymało wsparcie finansowe w ramach VIII edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” organizowanego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. 

społeczeństwo 17:45 16-10-20200 0

Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców wsi, podniesienie standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez zakup drobnych elementów wyposażenia, towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Sołectwa za pośrednictwem gmin mogły ubiegać się o wsparcie realizacji projektów. W sumie złożono 133 projekty. Dofinansowanie w kwocie 3330 zł zostanie przeznaczone na doposażenie świetlicy wiejskiej.

- Wspólnie z radą sołecką zdecydowaliśmy się zakupić stół kuchenny z wyposażeniem oraz patelnię elektryczną - mówi sołtyska Wszemborza Aurelia Banaszak.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

17:45 16-10-2020