Karol Balicki podsumowuje 2017 rok i mówi o planach

Zdaniem burmistrza Karola Balickiego miniony rok można uznać za udany.

samorząd 15:41 03-01-2018 0

Poza bieżącą działalnością gminy udało się zrealizować najwięcej inwestycji drogowych. Karol Balicki wylicza, że w sumie powstało blisko 2,2 km nowych lub gruntownie wyremontowanych dróg, w tym 1,4 km na terenach wiejskich.

– Ponadto w ramach poprawy bezpieczeństwa wybudowaliśmy 550 mb chodników na terenie Chwałszyc, Podstolic, Zasutowa i Nekli oraz zamontowaliśmy 26 nowych opraw oświetlenia ulicznego. Tego typu inwestycje są odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców zgłaszane we wnioskach do budżetu lub na zebraniach wiejskich. Jest to konsekwencja rozwoju budownictwa mieszkaniowego w naszej wspólnocie – dodaje burmistrz.

Poza tym udało się też wykonać: kolejny etap remontu korytarzy w szkole, remont w urzędzie, modernizację dwóch przepompowni kanalizacji sanitarnej, a także zakupiono nowe auto na potrzeby obsługi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W Opatówku natomiast powstał długo oczekiwany plac zabaw.

– Mając na uwadze powyższy zakres prac oraz wiele innych działań gminy w 2017 roku, jak chociażby bogatą ofertę edukacyjno-kulturalną, uważam mijający rok za udany. Przyszły rok to przede wszystkim ogromne wyzwanie w zakresie inwestycyjnym. Na poprawę infrastruktury drogowej przeznaczymy ponad 1,6 mln zł. Największą inwestycją jednak będzie budowa kanalizacji sanitarnej za 2,5 mln zł, w rozbiciu finansowym na trzy lata. Powstanie również nowy obiekt przy szkole w Nekli – boisko wielofunkcyjne wraz bieżnią, za blisko 1,2 mln zł. Ponadto wykonamy budowę chodników za 150 tys. zł, za podobną kwotę przybędzie w naszej gminie około 25 nowych słupów oświetlenia ulicznego. Powstaną także dwa miejsca rekreacji i wypoczynku, tym razem w Nekli, na ul. Kosińskiego i ul. Sikorskiego.

Liczba zadań jest bardzo długa i opiewa w sumie na kwotę 5 mln zł. Jedyne, czego się obawiamy, to rosnące ceny za wykonywane roboty oraz brak zainteresowania ze strony oferentów na przetargach – przyznaje włodarz Nekli.

Thumb barelkowska   1

Karolina Barełkowska

15:41 03-01-2018 0