Justyna Sosnowska wybrana na przewodniczącą Rady Miejskiej w Pyzdrach

Dziś, 21 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach. Wybrano nowe prezydium rady.

samorząd 20:33 21-11-20180 70
radny senior Zdzisław Przybyła

Obrady rozpoczął radny senior Zdzisław Przybyła. Po odebraniu zaświadczeń o wyborze i złożeniu ślubowania przez radnych oraz burmistrza Przemysława Dębskiego, radni przystąpili do wyboru przewodniczącego. Na to stanowisko zostały zgłoszone dwie kandydatki: Justyna Sosnowska oraz Elżbieta Kłossowska. Jednak dotychczasowa przewodnicząca zrezygnowała z ponownego ubiegania się o tą funkcję.

W tajnym głosowaniu na Justynę Sosnowską oddało głos 10 radnych, 4 było przeciw, a 1 głos był nieważny.

O funkcje dwóch wiceprzewodniczących rywalizowało czworo kandydatów: Piotr Pilarski, Elżbieta Ratajczyk, Monika Łakoma i Krzysztof Paszak. W wyniku głosowania zostali nimi Monika Łakoma i Piotr Pilarski.

Nowe prezydium rady- od lewej: Monika Łakoma, Justyna Sosnowska i Piotr Pilarski

Podczas sesji radni ustalili również składy wszystkich komisji stałych oraz wyłonili ich przewodniczących.

Zgodnie z nowymi przepisami obrady rady będą opublikowane w internecie na stronie urzędu miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

20:33 21-11-2018