Jest umowa na ostatni etap obwodnicy. Finał prac planowany na koniec roku

We wtorek 4 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni została podpisana umowa na trzeci i ostatni etap budowy obwodnicy miasta.

samorząd 13:26 04-02-20201 17

W imieniu Ratusza burmistrz Tomasz Kałużny zawarł umowę z konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Kole oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Czartki (na zdjęciu powyżej).

Trzeci etap, podobnie jak poprzednie, został podzielony na zadaniowe odcinki. Zadanie pierwsze obejmuje budowę odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do ronda na drodze krajowej nr 15 o długości nieco ponad 3 km. Z kolei drugie zadanie dotyczy budowy ronda w ciągu DK 15 wraz z wylotami.

Planowany termin wykonania wszystkich robót to koniec listopada 2020 roku. Przypomnijmy, że obwodnica na wschodniej stronie miasta połączy drogi krajowe nr 15 i 92. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 90 mln zł. Jedna trzecia tej kwoty pochodzi z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Fot. UMiG Września

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

13:26 04-02-2020