Jedna z ostatnich sesji Rady Miejskiej

30 sierpnia odbyła się 32. sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach, która była jedną z ostatnich posiedzeń radnych obecnej kadencji.

samorząd 18:33 02-09-2018 4
Sprawozdanie z działalności burmistrza Przemysława Dębskiego w okresie międzysesyjnym
Prezydium Rady Miejskiej
Radni zapoznają się z treścią uchwał
przedstawicielka WKU Konin zapoznała radnych oraz sołtysów z możliwością wstąpienia ochotników z gminy do Wojsk Obrony Terytorialnej 

Ankieta

Czy radni obecnej kadencji dobrze sprawują swój urząd?

Jednym z punktów obrad były zmiany w budżecie oraz zatwierdzenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy.

zebrani na sesji nie tylko sołtysi
sołtys Wrąbczynka Zdzisław Przybyła pytał -Kiedy będzie remontowana droga powiatowa Zapowiednia- Wrąbczynek?
w sprawie drogi takie samo zdanie miał radny Stanisław Janiak

Thumb grobelny   1

Sławomir Grobelny

18:33 02-09-2018 4