Jaki będzie 2021 rok? Prognozują włodarze gmin powiatu wrzesińskiego

Mijający rok był bardzo trudny dla nas wszystkich. Jak ze skutkami pandemii poradzą sobie lokalni włodarze? Czy będzie ona miała wpływ na przyszłoroczne inwestycje?

samorząd 14:05 06-01-20218 6

TOMASZ KAŁUŻNY, burmistrz Miasta i Gminy Września

– Mam nadzieję, że ten nadchodzący 2021 rok, pomimo trwającej pandemii i konieczności zmierzenia się z jej negatywnymi skutkami, będzie kontynuacją dalszego rozwoju Wrześni. To właśnie ten cel jest moim priorytetem od początku sprawowania przeze mnie funkcji burmistrza. Nie ukrywam, że projektowanie przyszłorocznego budżetu było wyjątkowo trudnym zadaniem. Już w tym roku dochody gminy z tytułu podatku PIT spadły o blisko 10 proc. To może wydawać się procentowo niewiele, ale oznacza utratę kilku milionów złotych. Nikt nie ma pewności, czy w przyszłym roku wpływy z podatków nie zmniejszą się jeszcze bardziej. Do tego trzeba uwzględnić stale rosnące koszty usług, dostaw, utrzymania szkół, remontów itd. Pod tym względem budżet gminy jest bardzo podobny do budżetu firmy czy budżetu domowego.

Założenia przyszłorocznego budżetu opierają się na: niepodnoszeniu podatków, przyjęciu takiego samego poziomu prognozowanych dochodów, jak przy tworzeniu budżetu w roku 2019, wykorzystaniu środków, którymi dysponujemy po zapewnieniu finansowania niezbędnych wydatków bieżących, na współfinansowane pozyskiwanymi dofinansowaniami unijnymi i krajowymi.

Prognozowane w projekcie budżetu na 2021 rok dochody bieżące (232 264 087 zł) są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 6 115 250,77 zł – to te środki można zaplanować na wydatki inwestycyjne. Warto te pieniądze zainwestować przede wszystkim w zadania, które mają szanse na uzyskanie dotacji. Dzięki temu możemy zrealizować inwestycje za zaledwie 15 proc. całkowitych kosztów (15 proc. kosztów ponoszonych z budżetu gminy Września, a pozostałe 85 proc. pokrywane z dofinansowania).

W związku z tym wśród planowanych wstępnie inwestycji znalazły się zadania, na które złożyliśmy wnioski o dofinansowanie, tj. przebudowa drogi gminnej w Białężycach wzdłuż Techpaku, rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych wokół zalewu Lipówka, zagospodarowanie terenów zieleni (w tym m.in. rewitalizacja parku im. J. Piłsudskiego, utworzenie pięciu łąk kwietnych czy powstanie skweru zieleni wzdłuż Wrześnicy na odcinku między ul. Miłosławską a ul. Opieszyn – zadanie wieloletnie), rozwój elektronicznych usług publicznych w gminie Września. Oczywiście realizacja tych zadań będzie uzależniona od pozyskania przez gminę środków zewnętrznych.

Dodatkowo w przyszłym roku będziemy przeprowadzać inwestycje, na które w ostatnim czasie pozyskaliśmy dofinansowanie. Wśród nich m.in.: przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z budową instalacji gazowej w Psarach Małych oraz Centrum Edukacji Ekologicznej. W ramach tego ostatniego zadania przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 powstanie pracownia i ogród edukacji ekologicznej, wyposażony w wiele stref tematycznych, umożliwiających realizację różnych form zajęć dydaktycznych. Mam nadzieję, że ten ciekawy projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom i spotka się z pozytywnym odbiorem.

Z początkiem przyszłego roku zakończy się także budowa obwodnicy Wrześni. Inwestycja ta była długo wyczekiwaną przez mieszkańców. Tym bardziej cieszy fakt, że po ponad 20 latach starań uda się ją zrealizować.

Bardzo budujące jest także to, że pomimo niezwykle trudnej sytuacji związanej z pandemią, która zniechęca do podejmowania nowych projektów inwestycyjnych, udało się nam pozyskać nowego, dużego inwestora, u którego zatrudnienie znajdzie ok. 800 osób. Tworzenie nowych miejsc pracy jest kluczowym czynnikiem w trosce o rozwój gospodarczy gminy i jakość życia mieszkańców.

W kontekście przyszłego roku zdecydowanie najbardziej obawiam się skutków gospodarczych, ekonomicznych trwającej pandemii, z którymi już teraz się mierzymy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, nieprzewidywalna. Musimy być przygotowani na różne scenariusze. Niestety ta nowa rzeczywistość, w jakiej przyszło nam funkcjonować od marca tego roku, jest mało optymistyczna. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby konsekwentnie kontynuować działania na rzecz dalszego rozwoju Wrześni.

Na koniec chciałbym życzyć zarówno mieszkańcom, jak i lokalnym przedsiębiorcom szybkiego powrotu do normalności. Niech ten 2021 rok będzie dla państwa lepszy od minionego, obfitując w realizację planów i zamierzeń, zwłaszcza tych, które przez pandemię nie doczekały się spełnienia.

TERESA WASZAK, wójt gminy Kołaczkowo

– Gmina Kołaczkowo jest w powiecie wrzesińskim najmniejszą gminą, z najniższym budżetem – dochody to 29 368 576 zł. Mimo to zaplanowaliśmy prawie 8 mln zł na cele inwestycyjne. Największe z inwestycji jest to: budowa hali widowiskowo-sportowej i przedszkola w Sokolnikach, termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bieganowie, budowa i opracowanie projektów utwardzenia dróg gminnych. Realizacja tych zadań uzależniona będzie od pozyskania środków zewnętrznych. Rewitalizowane będzie przedszkole Jarzębinka w Kołaczkowie i część pałacu Reymonta, na które otrzymaliśmy dofinansowanie – umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem podpisaliśmy 7 października 2020 r. Zarezerwowaliśmy po raz trzeci 200 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Borzykowie. Ze względu na pandemię realizacja zadań i planów uzależniona będzie od stanu epidemiologicznego kraju.

PRZEMYSŁAW DĘBSKI, burmistrz Miasta i Gminy Pyzdry

– Mijający już rok bardzo brutalnie nam uświadomił, że powinniśmy być powściągliwi w prognozowaniu przyszłości. Oczywiście życie toczy się dalej, a planowanie jest jego nieodłącznym elementem. W samorządach odbywa się to głównie poprzez budżet. My założyliśmy, że pomimo pandemii i wszystkich jej negatywnych konsekwencji postaramy się utrzymać dotychczasowy poziom wydatków inwestycyjnych, a tym samym tempo rozwoju gminy. Jak duże to będzie wyzwanie, przekonamy się już niebawem.

HUBERT GRUSZCZYŃSKI, burmistrz Miasta i Gminy Miłosław

– 18 grudnia Rada Miejska uchwaliła budżet na 2021 rok dla gminy Miłosław. Dochody to 46 116 317,17 zł, wydatki 48 145 156,16 zł, a wydatki majątkowe na dzień uchwalania to kwota 3 761 566,63 zł. Nasz budżet zakłada dynamiczny rozwój gminy, nie zamierzamy przestać inwestować. Planujemy przygotowywać kolejne projekty, które chcemy realizować w kolejnych latach. Największe obawy mam o sytuację makroekonomiczną, która będzie mieć wpływ na gospodarkę krajową i lokalną. Wpływy dochodów budżetowych ze względu na panującą pandemię mogą być mniejsze. Budżet został przygotowany precyzyjnie i jego realizacja nie powinna być zagrożona.

KAROL BALICKI, burmistrz Miasta i Gminy Nekla

– Gmina Nekla planuje w przyszłym roku szereg zadań i inwestycji, głównie związanych z poprawą infrastruktury. Przyszły rok budżetowy zapowiada się całkiem dobrze, mamy nadzieję, że ewentualne negatywne skutki pandemii nie wpłyną mocno na kondycję finansów gminy.

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

14:05 06-01-2021