Jak skutecznie zapobiegać bezdomności zwierząt

Bezdomność zwierząt i ich niekontrolowany rozród są poważnymi problemami – zarówno etycznymi, jak i społeczno-ekonomicznymi.

Moim zdaniem 10:36 02-05-20191 1

Wymuszają na gminach opłacanie funkcjonowania schronisk. Najwyższa Izba Kontroli po licznych kontrolach warunków bytowych w schroniskach oraz sprawdzeniu, jak gminy wywiązują się z ustawowego obowiązku zapobiegania bezdomności zwierząt, wskazuje, że samo wyłapywanie zwierząt nie wystarcza.

W schroniskach umiera 25 proc. psów i ponad 30 proc. kotów. Skuteczne zapobieganie bezdomności powinno być realizowane przez wprowadzenie wymogu czipowania zwierząt i realizację sterylizacji/kastracji zwierząt mających właścicieli. Do podobnych działań nawołują naukowcy polscy i zagraniczni, aktywiści, organizacje prozwierzęce i ekolodzy.

W powiecie wrzesińskim na pięć gmin tylko Nekla prowadzi od kilku już lat podobny program. Co roku korzysta z niego od 62 do 84 zwierząt, ich właściciele pochodzą tak z miasta, jak i ze wsi, i w zasadzie liczba mieszkańców miasta i wsi korzystających z programu jest równa.

Należy życzyć pozostałym gminom, by wzięły przykład z Nekli i nowoczesnych rozwiązań.

Hanna Mamzer

członkini stowarzyszenia Czysta Nekla

Thumb ww biernat

Filip Biernat

10:36 02-05-2019