Jak nie idzie to nie idzie. Urząd Marszałkowski w Poznaniu odrzucił wniosek o dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków

Urząd Marszałkowski w Poznaniu odrzucił wniosek gminy Kołaczkowa o dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie. Inwestycja warta 4,7 mln zł  prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana w tym roku.

samorząd 13:43 08-03-2018 7

- Nasz wniosek został oceniony negatywnie - poinformowała wójt Teresa Waszak radnych podczas posiedzenia komisji rewizyjnej, które odbyła się 6 marca w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie.

Ankieta

Na co gmina powinna przeznaczyć środki, które wcześniej zarezerwowano na oczyszczalnię ścieków?

- W latach ubiegłych podobne wnioski nigdy nie były odrzucane. W tym roku kapituła oceniająca odrzuciła szereg wniosków, nie tylko nasz, z tego powodu że oczyszczalnia ścieków w Kołaczkowie znajduje się na terenie aglomeracji (chodzi o zasięg kanalizacji sanitarnej-przyp.red) i przyjmuje ścieki nie tylko z aglomeracji, ale również spoza niej - wyjaśniała Ilona Orakowska, sekretarz gminy Kołaczkowo.

Gmina odwołała się od decyzji urzędu marszałkowskiego, ale rokowania nie są dobre. Pomysł rozbudowy oczyszczalni ścieków w zasadzie upadł. Wójt chce przesunąć środki przeznaczone na modernizację oczyszczalni na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bieganowie.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

13:43 08-03-2018 7