Jak najwięcej pięknej architektury!

„Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna” – tak pisał ponad 2000 lat temu rzymski architekt Witruwiusz.

Moim zdaniem 10:54 19-06-20204 14

W tej triadzie cech dobrej architektury uwidacznia się dążenie do ideału. Ówczesna architektura była tego wymownym przykładem i do dzisiaj stanowi punkt odniesienia i inspirację dla współczesnych architektów.

Szczególnie cecha piękna winna być twórczo rozwijana i na szczęście coraz częściej tak jest, również w naszej okolicy. Można chociażby wspomnieć o nowym biurowcu browaru Fortuna w Miłosławiu, który swoim stylem nawiązuje do przemysłowej architektury z końca XIX w.

Dobrym przykładem jest również nowy budynek hotelowy w Ignasiak Kompleks w Chociczy Wielkiej, którego architektura koresponduje z otoczeniem dawnego folwarku, a w dodatku jest wyważona i niepretensjonalna – dzięki temu charakter miejscowości i otoczenia jest zachowany.

Kolejnym dobrym przykładem jest Hotel Węgierki, który czerpie wzorce z istniejącej w okolicy zabytkowej architektury agrarnej, całość uzupełniając efektownymi przeszkleniami. Oby w przyszłości pojawiało się jak najwięcej pięknej architektury!

Filip Tomczak

członek stowarzyszenia Projekt Września

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

10:54 19-06-2020