Inkubator kuchenny pomysłem na rozwój powiatu wrzesińskiego

Radna powiatu wrzesińskiego Wiesława Kowalska chce zaproponować nową inwestycję adresowaną do rolników i sadowników.

samorząd 18:36 02-02-20190 20

Chodzi o zbudowanie obiektu- tzw. inkubatora kucharskiego, który spełniałby wszystkie normy sanitarne konieczne do przetwarzania np.: mięsa, mleka, owoców, warzyw po to, by móc je sprzedać w handlu detalicznym, w postaci przetworzonej. Obiekt byłby dostępny na wynajem. Pierwsza inwestycja tego rodzaju powstała w Małopolsce w roku 2016 (www.inkubator-kuchenny.pl ).

By temat przedstawić Radzie Powiatu Wrzesińskiego do rozważenia i ewentualnie przeznaczenia na ten cel środków potrzebna jest informacja, czy rolnicy i sadownicy z naszego regionu są taką inwestycją zainteresowani. Potrzebna jest lista imienna osób zainteresowanych z danymi kontaktowymi oraz z rodzajem i ilością surowca, który osoby te chciałyby potencjalnie przetwarzać.

Wiesława Kowalska od tej kadencji jest radną powiatu wrzesińskiego 

„WW” Skąd ten pomysł?

Wiesława Kowalska - Od wielu lat wymogi sanitarne w Polsce, mimo ubiegłorocznej liberalizacji przepisów prawnych, nie otwierają szerokiej możliwości przetwarzania w warunkach domowych nadwyżek produkcyjnych małym gospodarstwom rolnym czy sadowniczym. Szczególnie dotkliwie odczuli to w ostatnim sezonie sadownicy, których owoce pozostawiane były na drzewach lub służyły jako nawóz na polach. Po prostu nie można było ich sprzedać za cenę pokrywającą chociażby koszt zbioru. Nie ma też w naszym regionie możliwości przetworzenia nadwyżek i sprzedaży ich w dłuższym okresie w postaci przetworów. Dla wielu mieszkańców był to bardzo dramatyczny okres, ponieważ często pozostawali oni bez dochodów. Tymczasem wielu świadomych konsumentów, poszukuje zdrowej lokalnej żywności. Zakupienie domowego dżemu, twarogu, jogurtu, czy szynki z indyka jest nadal nielegalne, ponieważ nielegalna jest produkcja i sprzedaż tej żywności bez spełnienia odpowiednich wymagań sanitarnych podczas procesu przetwarzania. Celem inkubatora byłoby umożliwienie przetwórstwa rolno-spożywczego poprzez wynajem wyposażonych w odpowiednie urządzenia pomieszczeń i wyrabianie tam własnych produktów według własnych receptur. A wszystko w zgodzie z najbardziej wymagającymi przepisami. Widzę w tym wyłącznie korzyści. Rolnicy, sadownicy, a nawet działkowcy dostarczali by surowiec, a otrzymywali za odpłatnością atrakcyjny produkt, który mogli by sprzedawać z zyskiem w długim okresie po zbiorach. Inkubator dawałby dodatkowe dochody, zdrowy produkt, a nasz region mógłby się wreszcie pochwalić lokalnymi produktami.

Czy są rolnicy i sadownicy w powiecie wrzesińskim, którzy potrzebują przetwórni na wynajem?

- Zakładam, że są. Problemem jest brak wiedzy o takiej możliwości. W 2017 r. uruchomiono kolejny inkubator przetwarzający owoce i warzywa (w gminie Dwikozy koło Sandomierza). W pierwszym sezonie skorzystało z niego 100 rolników, a w drugim już 400! Zainteresowanie jego działalnością jest ogromne. Przyjeżdżają tam wycieczki z całej Polski i mam nadzieję, że także z naszego powiatu pojedzie tam delegacja. Inkubator w Dwikozach zbudował samorząd gminny pozyskując środki m.in. ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Całkowity koszt inwestycji, budynku i wyposażenia, to 1,7 mln zł. Przy dobrej woli samorządów i zainteresowaniu rolników da się to zrobić.

Jakie działania zostaną w najbliższym czasie podjęte w tym kierunku?

- Moja organizacja tj. Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” będzie się ubiegać o pozyskanie granta na taki wyjazd dla 20 zainteresowanych. Jeśli dostaniemy grant, to trzydniowy wyjazd do Sandomierza i Dwikoz będzie bezpłatny. Niezależnie od wyniku konkursu grantowego liczę na pomoc samorządów.

Ankieta

Czy popierasz pomysł powstania tzw.inkubatora kuchennego ?

Ankieta

Czy taka inwestycja to wsparcie dla producentów lokalnej żywności?

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

18:36 02-02-2019