Gotowi do działania w Targowej Górce. Działa kolejne w gminie koło gospodyń wiejskich

W Targowej Górce niedawno założono Koło Gospodyń Wiejskich. Chętnych do aktywnego działania w największym gminnym sołectwie nie zabraknie.

społeczeństwo 21:35 21-06-20190 0

Targowa Górka dawniej istniała w wielu archiwalnych dokumentach jako Mileszyna Górka. Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawiła się w 1258 roku, a jej nazwa pochodzi od rycerza Mileszy, który należał do otoczenia księcia Bolesława Pobożnego. 

Imię nadal funkcjonuje w przestrzeni publicznej, m.in. w klubie sportowym UKS Milesza. Na początku kwietnia założono nową organizację nawiązującą do średniowiecznego rycerza. Jest to Koło Gospodyń Wiejskich pod nazwą Aktywni Mileszanie.

- Pomysł założenia organizacji pojawił się na spotkaniach Grupy Odnowy Wsi. Zachęcałam, abyśmy założyli Koło Gospodyń Wiejskich, takie z prawdziwego zdarzenia. I od tego się zaczęło - mówi Bernadeta Wojtkowiak, zastępczyni przewodniczącej KGW.

Do zebrania założycielskiego doszło 4 kwietnia. W zarządzie KGW poza Bernadetą Wojtkowiak znalazła się Anna Apanasik jako przewodnicząca i Czesław Kozielski jako skarbnik. Sołtys miejscowości wziął na siebie wszystkie sprawy formalne związane z rejestracją organizacji. W nowo utworzonym KGW obecnie jest zapisanych 16 osób, jednak wiele wskazuje na to, że na najbliższym zwołanym zebraniu dołączą do nich jeszcze kolejne. Został już też złożony wniosek o dotację w wysokości 3 tys. zł do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zajmuje się kołami gospodyń wiejskich.

Największym wyzwaniem na pierwsze miesiące funkcjonowania KGW jest przygotowanie pomieszczenia do spotkań. Jest wstępna zgoda ks. Rafała Hordika, aby zostało wyremontowane jedno z pomieszczeń znajdujących się w pobliżu świetlicy parafialnej. Później przyjdzie czas na bardziej szczegółowe założenia. - Planujemy rozwój przedsiębiorczości kobiet. Chcemy zaktywizować społeczeństwo i sprawić, żeby kobiety wyszły z domu i zrobiły coś dla siebie. Będziemy też współpracować z innymi grupami - mówi Anna Apanasik, przewodnicząca KGW.

Ta współpraca już funkcjonuje, czego przykładem jest wspólna organizacja Dnia Dziecka w sobotę 1 czerwca przy barze. Wśród przysmaków, które można była skosztować podczas imprezy znalazły się też placki upieczone właśnie przez panie z nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich.

W ostatnich miesiącach duży wpływ na funkcjonowanie miejscowości wywarła wspomniana Grupa Odnowy Wsi, która zajęła się organizacją cyklicznych wydarzeń, takich jak: Mikołajki, Dzień Kobiet czy Dzień Seniora. Sołtys Czesław Kozielski planuje też zorganizować Pożegnanie Lata. Prawdopodobnie nastąpi to pod koniec września.

Lider Targowej Górki poza życzliwymi osobami do pomocy w sołectwie w ostatnich dniach miał też kolejny powód do radości. Został nagrodzony mianem Lidera Wolontariatu w kategorii osób dorosłych w konkursie organizowanym przez wrzesińskie starostwo powiatowe. Wyboru dokonała specjalnie wybrana kapituła. Nagroda została wręczona na ostatniej sesji rady powiatu.

Thumb jagie%c5%82a

Radosław Jagieła

21:35 21-06-2019