Gmina Września zgłosiła obwodnicę do Krajowego Planu Odbudowy

20 sierpnia br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął po konsultacjach społecznych listę projektów stanowiących propozycje województwa wielkopolskiego do Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 

samorząd 09:09 21-09-20201 0

Czy znalazły się tutaj projekty, które mają szansę być zrealizowane w powiecie wrzesińskim? Zapytaliśmy o to w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.

– Wszystkie zgłoszone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego projekty do KPO mają oddziaływanie regionalne, i w przypadku gdy uda się pozyskać środki na ich realizację, to będą one dotyczyły również powiatu wrzesińskiego – informuje Anna Parzyńska-Paschke, rzeczniczka prasowa Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem uda się w miarę szybko wybudować południową obwodnicę Wrześni?

Przykładami takich projektów są m.in.:

– Czas zawodowców – nowoczesne kształcenie w Wielkopolsce.

– Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030.

– Nowoczesna i bezpieczna szkolna infrastruktura teleinformatyczna Województwa Wielkopolskiego.

– Kompetencje przyszłości: Dostosowanie edukacji młodzieży i dorosłych do dynamiki wielkopolskiego rynku pracy.

– Program rozwoju ścieżek rowerowych obejmujący swoim zakresem obszar całego Województwa Wielkopolskiego.

– Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego.

– Zwiększenie mobilności wielkopolskiej służby zdrowia poprzez cyfryzację badań obrazowych oraz rozwój telemedycyny.

W wyniku konsultacji wpłynęło 51 uwag, w tym uwaga gminy Września dotycząca projektu „Program budowy obwodnic”, sugerująca rozszerzenie projektu o budowę południowej obwodnicy Wrześni.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował skoncentrować się na najbardziej przygotowanych inwestycjach, które mają opracowaną dokumentację zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. MFiPR odpowiada za przygotowanie KPO i wyraźnie wskazało, aby zgłaszane propozycje projektów odpowiadały wymogom stawianym w projektach rozporządzeń unijnych oraz były gotowe do szybkiego uruchomienia, a szczególnie wykonalne (również w rozumieniu terminowości) oraz strategiczne dla regionu.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

09:09 21-09-2020