Gmina Września potrzebuje więcej nasadzeń drzew i pomników przyrody!

„Program ochrony środowiska na lata 2020–2023” to nazwa dokumentu, który został ostatnio przyjęty w gminie Września.

Moim zdaniem 10:00 01-01-202116 8

Jego projekt został opracowany, a następnie poddany konsultacjom społecznym. Jako stowarzyszenie wzięliśmy w nich udział i zgłosiliśmy swoje propozycje. Przede wszystkim wnosiliśmy o utworzenie nowych pomników przyrody – na terenie naszej gminy znajduje się oficjalnie tylko 8 pomników przyrody. Ich liczba od 14 lat nie uległa zwiększeniu, a wręcz się zmniejszyła. Nie ulega zaś wątpliwości, że w naszej okolicy jest znacznie więcej przykładów tworów przyrody, które śmiało mogą zyskać miano pomników przyrody oraz zostać objęte ochroną prawną.

Jakie propozycje pomników zgłosiliśmy? W większości są to sporych rozmiarów drzewa, rosnące pojedynczo lub w alejach. Dodatkowo w swoich uwagach do gminnego programu ochrony środowiska prosiliśmy również o nasadzenia drzew miododajnych na terenach śródpolnych, a także o regularne usuwanie folii rolniczych – gmina powinna na bieżąco monitorować pojawiające się programy i składać wnioski w przyszłych naborach do programów dotacyjnych na usuwanie folii.

Arkadiusz Sobczak

członek stowarzyszenia Projekt Września

Thumb tem podsumowanie dai

Damian Idzikowski

10:00 01-01-2021