Gmina Września chce ratować zabytki – rusza kolejny program dotacyjny

Od nowego roku właściciele zabytków będą mogli ubiegać się o dotację na remonty z budżetu gminy Września. To efekt starań m.in. radnych Projektu Września.

aktualności 21:10 11-11-202015 3

Umożliwia to uchwała podjęta 29 października przez Radę Miejską we Wrześni. Jest to kontynuacja rozwiązań wprowadzonych przez ratusz w 2017 r. Potrzebna była nowa uchwała rady, ponieważ zmieniło się rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie tzw. pomocy de minimis.

Wcześniej – w styczniu br. – projekt uchwały w tej sprawie złożył Projekt Września, który chciał wydłużenia obowiązywania uchwały z 2017 r. do czerwca 2021 r. Tym samym PW wywarł presję na burmistrza Tomasza Kałużnego (Unia Wrześnian), aby cały projekt kontynuować. Według nowych przepisów, o dotację mogą się ubiegać posiadacze i właściciele zabytków. Dotacje są udzielane na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

Ankieta

Czy Twoim zdaniem program dotacyjny ws. zabytków jest korzystny?

Pomoc finansowa, którą będzie przekazywał Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, nie może przekroczyć 50 proc. wszystkich nakładów na dany zabytek. Natomiast jeśli taki obiekt ma wyjątkową wartość historyczną, artystyczną albo naukową, gmina Września może pokryć nawet 100 proc. kosztów.

Aby uzyskać wsparcie, należy w urzędzie gminy złożyć odpowiedni wniosek i spełnić szereg wymogów. Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę m.in.: dostępność dla ogółu społeczności lokalnej i turystów, ranga artystyczno-historyczna obiektu, promowanie kultury oraz historii gminy, fakt kontynuowania prac, wysokość zaangażowania środków własnych, stan zachowania zabytku.

Nowa uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2021 r., a będzie obowiązywała do czerwca 2024 r. W międzyczasie od właścicieli zabytków wpłynęły pierwsze wnioski o wsparcie prac remontowych. – W tej chwili mamy złożone dwa wnioski na łączną kwotę 93 tys. zł – informuje Karol Nowak, wiceburmistrz Wrześni.

– W styczniu br. złożyliśmy uchwałę z własnej inicjatywy, która przedłuża tę dotację do 30 czerwca 2021 r. Naszą intencją było maksymalne wydłużenia terminu obowiązywania tych dotacji i wtedy nie wiedzieliśmy, że zmieni się rozporządzenie Komisji Europejskiej. Dlatego w tej chwili wycofujemy projekt naszej uchwały – mówił radny Damian Staniszewski podczas sesji, która odbyła się 29 października.

Dodajmy, że gmina Września w bieżącym roku na ten cel chce wydać 100 tys. zł.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

21:10 11-11-2020