Gmina Pyzdry zakupi działki pod działalność gospodarczą

Gmina Pyzdry nie ma terenów inwestycyjnych i dlatego trudno ściągnąć tutaj większe firmy i stworzyć nowe miejsca pracy. 

samorząd 19:19 05-11-20180 3

Duży procent gminy to obszar chroniony, na którym nie można inwestować. Jednym kierunkiem są tereny nieobjęte prawną ochroną przyrody. Od kilku lat gmina prowadzi starania celem nabycia atrakcyjnych działek znajdujących się w Pyzdrach przy ulicy Wrzesińskiej. Długotrwale oczekiwania związane były z uregulowaniem stanu prawnego działek, a w szczególności przeprowadzeniem szeregu postępowań spadkowych. Obecnie jednym z właścicieli działek jest gmina Grodzisk, z którą będą prowadzone negocjacje dotyczące sprzedaży. Na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach podjęto uchwałę w sprawie nabycia tych działek.

Ankieta

Czy chcesz, aby w Pyzdrach powstały nowe zakłady pracy?

Jedna z trzech działek znajduje się w tej strefie (opisanej jako tereny inwestycyjne), dwie pozostałe za stacją paliw ORLEN w kierunku Wrześni

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

19:19 05-11-2018