Gmina Kołaczkowo chce podnieść podatki lokalne w przyszłym roku

Rada Gminy w Kołaczkowie przymierza się do podwyższenia podatku rolnego i od nieruchomości w 2020. Taksa za środki transportu ma pozostać bez zmian.

samorząd 11:33 22-10-20191 25

Takie wstępne decyzje zostały podjęte na wczorajszym (21 października) wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy. Wójt Teresa Waszak zaproponowała 2 % podwyżkę w podatkach lokalnych.

Wójt Teresa Waszak w dyskusji z radnymi

Podatek rolny miałby być podniesiony z 50 do 51 zł/dt. W głosowaniu 7 radnych było za, 1 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Podatki od nieruchomości, czyli m.in. od budynków mieszkalnych, miałyby wzrosnąć z 0,61 zł do 0,62 zł. W przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – z 16,79 zł do 17,21 zł. Głosowanie: 7 radnych za, 2 przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Ankieta

Czy podatki lokalne w gminie Kołaczkowo powinny być podniesione?

Radni byli zdecydowanie przeciwni podnoszeniu podatków od środków transportu: 1 radny za, 12 przeciw. Ostateczne decyzje zostaną podjęte na sesji 28 października.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

11:33 22-10-2019