Garść pochwał i odznaczeń dla strażaków ochotników z Miłosławia

W ubiegłym roku spośród jednostek OSP na terenie powiatu wrzesińskiego najczęściej do akcji ruszali strażacy-ochotnicy z Miłosławia.

aktualności 13:34 23-02-20200 1

Zebranie sprawozdawcze jednostki odbyło się w sobotę 22 lutego w sali Miłosławskiego Centrum Kultury. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. burmistrz Miłosławia Hubert Gruszczyński, przewodniczący rady miejskiej Dawid Strzelczyk, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrześni Andrzej Janka oraz Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni Piotr Trawiński. Dodajmy, że zarówno H. Gruszczyński jak i P. Trawiński są członkami OSP Miłosław. 

Od lewej: Andrzej Janka, Piotr Trawiński, Hubert Gruszczyński i Jarosław Matuszak

Na sali przy ul. Różowej pojawili się również byli burmistrzowie Miłosławia – Zbigniew Skikiewicz i Aleksandra Głowacka. Oni również noszą strażackie mundury. Na spotkaniu nie zabrakło również szefa gminnych ochotników Andrzeja Smentka i komendanta gminnego OSP Patryka Purgała.  

Na spotkaniu udzielono zarządowi OSP absolutorium za rok 2019 

Zebranie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci Józefa Kuźniarka, który zmarł 7 lutego. Był on honorowym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu. W szeregach jednostki służył ponad 60 lat. 

Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń za wysługę lat. Otrzymały je następujące osoby: Jakub Walkiewicz, Sylwia Przybylska, Sandra Matuszak, Sandra Kasznia, Patrycja Pałczyńska, Daria Starańska i Grzegorz Walczak (za wysługę 5 lat) i Piotr Maćkowiak (za wysługę 10 lat). 

Naczelnik OSP Miłosław Piotr Maćkowiak (z prawej)

Odznaki otrzymali również: Marta Wizła (za wysługę 15 lat), Jarosław Pałasz, Jarosław Matuszak i Jerzy Wlekliński (za wysługę 20 lat), Łukasz Barczak (za wysługę 25 lat), Sławomir Kudlaszyk, Piotr Trawiński i Krzysztof Kuźniarek (za wysługę 35 lat), Włodzimierz Krzyżański (za wysługę 40 lat), Andrzej Kempiński (za wysługę 50 lat) i Bolesław Stawiński (za wysługę 65 lat).

Bolesław Stawiński (drugi z lewej)
Andrzej Smentek, Jarosław Matuszak i Jarosław Pałasz

Z przedstawionych sprawozdań wynika, że poprzedni rok dla strażaków z OSP Miłosław był bardzo pracowity. Do samych pożarów wyjeżdżali 38 razy. Tyle samo wyjazdów odnotowano do tzw. miejscowych zagrożeń.

Ankieta

Jak oceniasz pracę ochotników z Miłosławia w roku 2019?

– Odnotowaliście największą liczbą do akcji ratunkowych spośród wszystkich jednostek OSP na terenie powiatu wrzesińskiego – podkreślił P. Trawiński, który dziękował druhom za ofiarną służbę i zaangażowanie w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Strażacy wiele pochwał usłyszeli również z ust A. Janki. Ten był pod wrażeniem zwłaszcza tego, że druhowie pozyskują duże środki na zakup sprzętu w ramach programu „Mój pracodawca pomaga”.

– W jego ramach zakupiliśmy sprzęt za 27 000 zł – mówił skarbnik jednostki Marcin Kaczmarek.

Tegoroczne dochody jednostki szacowane są na 55 000 zł, a wydatki na 53 550 zł. Jednym w ważniejszych zadań ma być rozbudowa remizy o magazyn. Więcej w piątkowym wydaniu „Wiadomości Wrzesińskich”. 

Thumb 64861016 2494978670553670 5517157221407916032 o

Łukasz Różański

13:34 23-02-2020