Fundusz sołecki Kołaczkowa został podzielony przez mieszkańców

Zebranie wiejskie w Kołaczkowie uchwaliło fundusz sołecki na 2020. Mieszkańcy podzielili ponad 40 tys. zł na różne cele.

aktualności 09:47 20-09-20192 7

Fundusz sołecki, to wyodrębniona część budżetu gminy, którym dysponuje i wydaje sołectwo. Wydatki samorządu pomocniczego muszą być zgodne z tzw. zadaniami własnymi gminy. Fundusz musi być uchwalony do końca września roku poprzedzającego. Na 2020 Kołaczkowu przypadła kwota 40 941,08 zł.

19 września mieszkańcy Kołaczkowa podzielili tę pulę pieniędzy. 8 tys. zł zostało przeznaczono na zaspokojenie potrzeb kulturalnych i oświatowych mieszkańców, 5,5 tys. zł wsparcie OSP Kołaczkowo, 2 tys. zł na warsztaty dla mieszkańców i zatrudnianie instruktorów, 5 tys. zł organizacja imprez integracyjnych, 4 tys. zł utrzymanie porządku i estetyki sołectwa, 2,5 tys. zł wsparcie finansowe dla ZSP w Kołaczkowie, 1,5 tys. zł zakup namiotu, 5 tys. zł zakup tablic informacyjnych, 1,5 tys. zł doposażenie wiaty i świetlicy wiejskiej, 1,5 tys. zł opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju. Natomiast 4 441,08 zł zostanie przeznaczone na zadania inwestycyjne funduszu sołeckiego.


W czasie zebrania wiejskiego odbyła się dyskusja mieszkańców z wójtem Teresą Waszak, większość poruszanych problemów dotyczył organizacji ruchu drogowego na terenie Kołaczkowa.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

09:47 20-09-2019