Fundusz sołecki Kołaczkowa 2019 został podzielony

Mieszkańcy Kołaczkowa podzielili ponad 40 tys. zł z puli funduszu sołeckiego na 2019. Pieniądze przeznaczono m.in.: na szafki do szkoły dla dzieci, projekt remontu ul. Ogrodowej, czy zadaszenia remizy.

samorząd 22:59 25-09-2018 6

Fundusz sołecki nie został przyjęty jednomyślnie: 32 mieszkańców było za, 2 przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Ostatecznie wieś zdecydowała, że: 2500 zł zostanie przeznaczonych na szafki dla dzieci w szkole w Kołaczkowie, 10 tys. zł na podłogę w sale wiejskiej,2000 zł na integracje pań, panów i młodzieży, 8 tys. zł na projekt modernizacji ul. Ogrodowej, 8332 zł na projekt zadaszenia świetlicy.

Potem spotkanie sołeckie zamieniło się w wiec wyborczy. Sprawozdanie obejmujące całą kadencję przedstawiła wójt Teresa Waszak (PSL), a także zaprezentowała swoich kandydatów do rady gminy Michała Stefańskiego i Adama Kruszyńskiego oraz kandydata do rady powiatu Mariusza Gomulskiego. Gomulski i Stefański, jako radni zaprezentowali swoje odrębne sprawozdania.

Przedstawili się także kandydaci PiS, do rady gminny Hanna Tomczak i do powiatu Mirosław Pawlak i Andrzej Knociński. Przypomniał o sobie Ryszard Regulski, który startuje z Kukiz’15.

Thumb ww biernat

Filip Biernat

22:59 25-09-2018 6