Fundusz Pyzdr przeznaczono na budowę wodociągu

27 sierpnia mieszkańcy Pyzdr spotkali się w sali widowiskowo- kinowej, aby dokonać podziału środków finansowych z funduszu sołeckiego na przyszły, 2021 rok. 

aktualności 15:27 05-09-20201 0

Funduszu ten działa na takich samych zasadach, jak w sołectwach. Tu kwota wyodrębniona jest z budżetu gminy na podstawie specjalnej uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku, która umożliwia także miastu na dysponowanie określonymi kwotami przez samych mieszkańców.

W czasie spotkania zostały zatwierdzone propozycje Zarządu Miasta - Osiedla Pyzdry, którego budżet na realizację zadań wyniósł blisko 47 tys. zł.  W ubiegłym roku kwota ta wyniosła 42 tys. zł. Najwięcej przeznaczono na budowę wodociągu od ul. 3 Maja do ul. Mostowej (20 tys. zł), naprawę i utrzymanie dróg oraz chodników (10 tys.zł),  umundurowanie dla strażaków (5 tys.zł), dożynki parafialne (3 tys. zł), dofinansowanie Koła Emerytów i Rencistów w Pyzdrach (2 tys. zł) oraz zarybianie stawów rybnych (1 tys. zł). Blisko 5,8 tys. zł postanowiono pozostawić w rezerwie budżetowej.

Thumb grobelny 1

Sławomir Grobelny

15:27 05-09-2020